Ετικέτα: Στόκκος

ΜΕΘ Κοζάνης- Μια πραγματικότητα. Γράφει ο Κωνσταντίνος Στόκκος, Διευθυντής ΜΕΘ Μαματσείου

Η νοσηλεία  ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ασθενών στην ΜΕΘ, δεν είναι μια απλή ιστορία…

Χρόνος Κοζάνης