Ετικέτα: Συλλογή

Συλλέγονται πλέον τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα στην Κοζάνη

Ξεκινά πρόγραμμα ξεχωριστής διαχείρισης Στην εφαρμογή ενός καινοτόμου προγράμματος ξεχωριστής συλλογής και

Κατερίνα Κοζιάκη