Τεχνική Επιτροπή για το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης σύστησε το ΥΠΕΝ- Όλα τα ονόματα

3 Min Read

Τεχνική Επιτροπή Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με συμβουλευτικό, τεχνικό και υποστηρικτικό ρόλο προς την Συντονιστική Επιτροπή ειδικά σε σχέση με επενδυτικές προτάσεις και αναπτυξιακά σχέδια που τίθενται υπόψη της συστήνει το ΥΠΕΝ με απόφασή του.

Συγκεκριμένα, συγκροτείται η Τεχνική Επιτροπή και ορίζονται τα μέλη της, ως ακολούθως:

1. Θεόδωρος Θεοδουλίδης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος,

2. Παντελής Κάπρος, Δρ Μαθηματικών Οικονομικών, Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, ως Επιστημονικός Σύμβουλος,

3. Γεώργιος Κουτζούκος, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, ως Ενεργειακός Εμπειρογνώμονας,

4. Δημήτριος Παπακωνσταντίνου, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, ως Ενεργειακός Εμπειρογνώμονας,

5. Ιωάννης Βουγιουκλάκης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός, ως Ενεργειακός Εμπειρογνώμονας,

6. Ευστράτιος Ταβουλαρέας, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως Ενεργειακός Εμπειρογνώμονας,

7. Δήμητρα Κρόμπα, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθύντρια Κλάδου Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ως εκπρόσωπος της ΔΕΗ Α.Ε.,

8. Χρήστος Τουρκολιάς, Δρ Χημικός Μηχανικός, Ενεργειακός Εμπειρογνώμονας, ως εκπρόσωπος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ),

9. Άγγελος Τσακανίκας, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, ως εκπρόσωπος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ),

10. Βασίλειος Λυχναράς, Δρ Αγροτικής Οικονομίας, Ερευνητής Β’ βαθμίδας ΚΕΠΕ με γνωστικό αντικείμενο Οικονομικά της Ενέργειας με έμφαση στις ΑΠΕ, ως εκπρόσωπος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ),

11. Χριστίνα Χίλντα Αλυσανδράτου, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, ως εκπρόσωπος της «Enterprise Greece».

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί η κα Χίλντα Χριστίνα Αλυσσανδράτου, με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Στάμου, στέλεχος της «Enterprise Greece».

Έργο της Τεχνικής Επιτροπής είναι η υποστήριξη της Συντονιστικής Επιτροπής ειδικά σε σχέση με τις επενδυτικές προτάσεις και τα αναπτυξιακά σχέδια που τίθενται υπόψη της Συντονιστικής Επιτροπής στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Στο αντικείμενο της Τεχνικής Επιτροπής εντάσσονται ενδεικτικά οι κάτωθι ενέργειες:

1. Επεξεργασία κριτηρίων και μεθοδολογίας προκαταρκτικής αξιολόγησης (pre-screening) προτάσεων και σχεδίων στις υπό μετάβαση Περιφέρειες/περιοχές.

2. Εκπόνηση εγχειριδίου προκαταρκτικής αξιολόγησης προτάσεων και σχεδίων.

3. Προκαταρκτική αξιολόγηση προτάσεων και σχεδίων που τίθενται υπόψη της Συντονιστικής Επιτροπής από διάφορους φορείς.

4. Προκαταρκτική ανάλυση επιπτώσεων στην οικονομία, την απασχόληση, την ενέργεια και το περιβάλλον των ως άνω προτάσεων και αναπτυξιακών σχεδίων.

5. Αξιολόγηση προτάσεων για την αξιοποίηση εργαλείων Τεχνικής Βοήθειας των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών, με σκοπό την ανάπτυξη ώριμων και βιώσιμων επενδυτικών έργων στις υπό μετάβαση Περιφέρειες/περιοχές.

Μοιραστείτε την είδηση