Από Τεχνικό Γραφείο στην Κοζάνη, ζητείται άτομο, ηλικίας 18-30, για πρόσληψη μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ (απαραίτητη κάρτα ανεργίας. Επιθυμητή γνώση Autocad και Οffice.

Βιογραφικά μέχρι 23/01/2023 στο mail yioryos_patsonas@hotmail.com