ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Αδικαιολόγητη καθυστέρηση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της μετεγκατάστασης Ακρινής

3 Min Read

Το ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας είχε επισημάνει τα ακόλουθα αναφορικά με τη μετεγκατάσταση των Αναργύρων και της Ακρινής το Σεπτέμβριο του 2017 μεταξύ άλλων για την Ακρινή για το άρθρο 147 του Ν. 4495/2017  που συμπλήρωνε το άρθρο 28 του Ν. 3937/2011 :

«…Η αναφορά για την Ακρινή κρίνεται θετική υπό την έννοια της επικαιροποίησης της απόφασης μετεγκατάστασης του οικισμού που ελήφθη με το Ν. 3937/2011. Ωστόσο θα πρέπει να δοθούν προθεσμίες, σε χρόνο που δεν θα επηρεάσει τις επείγουσες διαδικασίες μετεγκατάστασης των Αναργύρων, αλλά να είναι ανάλογες αυτών. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να δοθεί άμεσα ημερομηνία για την έγκριση του ήδη υποβληθέντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος στο αρμόδιο Υπουργείο και να ακολουθηθούν οι αντίστοιχες συνοπτικές και προβλεπόμενες διαδικασίες των Αναργύρων και για την Ακρινή, μετά την πρωθύστερη ολοκλήρωση των διαδικασιών για τους Ανάργυρους.»

- Advertisement -

Μέχρι σήμερα παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση, που ουσιαστικά είναι αθέτηση των όσων έχουν λεχθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, δεδομένου ότι έχει ήδη υποβληθεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προς το αρμόδιο Υπουργείο από τη ΔΕΗ σε συνέχεια του άρθρου 147 του Ν. 4495/2017, χωρίς να έχει υπάρξει απάντηση για ποιο λόγο δεν εγκρίνεται. Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες της μεταγκατάστασης της Ακρινής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3937/2011 που είναι σε ισχύ  προβλέπουν ότι «…θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη» και ότι «η δαπάνη μεταφοράς και μετεγκατάστασης των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων, καθώς και της αποκατάστασης και απελευθέρωσης των εκτάσεων των υφιστάμενων οικισμών, θα βαρύνει κατά το ήμισυ τη ΔΕΗ Α.Ε. και κατά το υπόλοιπο ήμισυ τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι δε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις θα κηρυχθούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο και θα τις επισπεύδει».

Ζητείται άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο να απαντήσει με επίσημο τρόπο, ποιες ενέργειες έχουν γίνει για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής και τι προβλέπεται για την υλοποίηση της μετεγκατάστασής της με σαφές χρονοδιάγραμμα. Το παραπάνω οφείλει να γίνει και με τις προβλεπόμενες διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου από τους εκπροσώπους μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Διαφορετικά μιλάμε για μια σκόπιμη καθυστέρηση και παρελκυστική τακτική η οποία δεν τιμά κανέναν. Η πολιτεία έχει συνέχεια και οι αποφάσεις και οι νόμοι ανατρέπονται μόνο με αποφάσεις και νόμους. Η μη υλοποίηση τους δεν είναι αποδεκτή για ένα κράτος δικαίου.

Επίσης επισημαίνουμε ότι το ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας για το ζήτημα της καταγραφής των ιδιοκτησιών της Ακρινής είναι στη διάθεση των αρμοδίων Υπηρεσιών, εφόσον του ζητηθεί αρμοδίως, να συνδράμει με μέλη του για την επίσπευση των διαδικασιών.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας
Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Μοιραστείτε την είδηση