ΤΕΕ/ΤΔΜ – Επιστολή προς Κτηματολόγιο Α.Ε. σχετικά με επίλυση θεμάτων προς αποφυγή επιβάρυνσης πολιτών

2 Min Read

teeΤο ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων και διαμαρτυριών από συναδέλφους και πολίτες της Κοζάνης ότι το Κτηματολογικό Γραφείο Κοζάνης ζητεί καταχρηστικά για όλα τα οικόπεδα που εντάχθηκαν στο Σχέδιο Πόλεως τις τελευταίες 10ετίες να γίνει μια διόρθωση προδήλου σφάλματος, που δεν είναι υπαιτιότητας των πολιτών, ώστε “να αφαιρεθεί από την βάση του Κτηματολογίου και από τον αντίστοιχο ΚΑΕΚ του εκάστοτε οικοπέδου η αντίστοιχη Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων”.

Για το σφάλμα αυτό υποχρεώνεται επιπλέον ο πολίτης οικοπεδούχος να προσκομίσει:

- Advertisement -

–   Φωτoαντίγραφα της πράξης εφαρμογής (π.χ. 50 ή 80 σελίδες) ,

–   Πιστοποιητικό μεταγραφής .

–   Αντίγραφο ατομικής μερίδας από το Κτηματολογικό Γραφείο Κοζάνης (με κόστος περίπου 35- 40 ευρώ ).

–   Αντίγραφο της ατομικής διορθωτικής πράξης.

Σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω υπάρχουν ήδη στο Κτηματολογικό Γραφείο Κοζάνης πέραν του ότι η έκδοσή τους απαιτεί πρόσθετες δαπάνες.

Κατά τον νόμο το πρόδηλο σφάλμα διορθώνεται ατελώς, χωρίς δαπάνες.

Επισημαίνεται ότι σε ερώτημά μας στη εταιρεία που ασχολήθηκε με το Κτηματολόγιο στην Κοζάνη πληροφορηθήκαμε, ως Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας, ότι «οι καταχωρήσεις στην βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου έγιναν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες της ΕΚΧΑ ΑΕ» και ότι «η βάση δεδομένων ελέγχθηκε από την ΕΚΧΑ ΑΕ και κρίθηκε αποδεκτή».

Παρακαλείστε να μεριμνήσετε για την επίλυση των παραπάνω θεμάτων, τα οποία δεν αφορούν τους πολίτες, αλλά αποκλειστικά το Κτηματολόγιο ώστε να αποφευχθεί τόσο η ταλαιπωρία των πολιτών όσο και το κόστος επίλυσής τους που βαρύνει, κακώς, του πολίτες.

Περαιτέρω καθυστέρηση στην επίλυση τους επιφέρει ακολούθως καθυστέρηση συναλλαγών αλλά και επενδύσεων, που δεν δικαιολογούνται σε εποχές μεγάλης οικονομικής κρίσης.

Αναμένοντας την απάντηση σας ως προς την επίλυση του ιδιαίτερα σοβαρού αυτού ζητήματος.

 

 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
 

 

Δημήτρης Μαυροματίδης

 

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση