ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Παρέμβαση για την προγραμματιζόμενη χωροθέτηση διοδίων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

4 Min Read

Βάσει της δημοσίευσης του ΦΕΚ 3086Β/2014 προβλέπεται η κατασκευή δύο σταθμών διοδίων στον Κάθετο Άξονα της Εγνατίας Οδού “Σιάτιστα – Ιεροπηγή – Κρυσταλλοπηγή”. Ήδη για τη θέση διοδίων που προβλέπεται στην Ιεροπηγή έχει γίνει η δημοπρασία στις 22-11-2016 και επίκειται η υπογραφή της σύμβασης. Ωστόσο, πρόσφατα και για τη δεύτερη θέση που προβλέπεται μεταξύ των Α/Κ Μικροκάστρου και Α/Κ Αλιάκμονα, σε απόσταση 35 χιλ. από την πόλη της Καστοριάς και 6 χιλ. από τη Νεάπολη στις 21/12/2016 η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. δημοσίευσε τη διακήρυξη του έργου “Κατασκευή Σταθμού Διοδίων Αλιάκμονα επί του Κάθετου ‘Aξονα της Εγνατίας Οδού Σιάτιστα – Ιεροπηγή – Κρυσταλλοπηγή”, την οποία αναθεώρησε στις 18/01/2017 μεταθέτοντας την ημερομηνία του διαγωνισμού για τις 21/03/2017. Σύμφωνα με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. ο αυτοκινητόδρομος έχει συνολικό μήκος 72 χλμ., κόστισε 380 εκατ. Ευρώ και είναι τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Εξασφαλίζει τη σύνδεση προς Pogrades – Cafasan – Δυρράχιο στο νότιο τμήμα της Αλβανίας και αποτελεί κλάδο του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου VIII.

Η εγκατάσταση δύο σταθμών διοδίων σε μήκος μόλις 72 χλμ έρχεται να προσθέσει ένα ακόμα βάρος στην ήδη απομονωμένη και δοκιμαζόμενη οικονομία της περιοχής, πλήττοντας κυρίως την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Αυξάνει άμεσα το κόστος της ενδοπεριφερειακής και όχι μόνο μετακίνησης του πληθυσμού και της μεταφοράς αγαθών. Μειώνει την κινητικότητα και την προσέλκυση υπηρεσιών και επενδύσεων και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της σύντομης και ασφαλούς πρόσβασης χάνεται. Ουσιαστικά δεν φαίνεται να έχει γίνει κατανοητό σε ότι αφορά την περιφέρεια με τα μεγαλύτερα διαρθρωτικά προβλήματα σε επίπεδο χώρας ότι θα μειώσει τις αναμενόμενες ροές επισκεψιμότητας αλλά και επιχειρηματικότητας στην Καστοριά. Αναμένουμε και θεωρούμε επιβεβλημένο να προσκομιστεί μια μελέτη των αναμενόμενων επιπτώσεων από την τοποθέτηση σταθμών διοδίων, και ιδιαίτερα από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. με την εμπειρία που έχει και από τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ.

- Advertisement -

Μια παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι το υπάρχον οδικό δίκτυο είναι έτσι δομημένο που να εξυπηρετεί άνετα την παράκαμψη των διοδίων στην προαναφερθείσα θέση μέσω παράπλευρων οδών. Άμεση συνέπεια αναμένεται να είναι η κυκλοφοριακή επιβάρυνση του επαρχιακού οδικού δικτύου, ιδιαιτέρως με βαρέα οχήματα, με μεγάλο κίνδυνο ατυχημάτων και αυξημένα έξοδα συντήρησης.

Μετά τα ανωτέρω θεωρούμε ότι η εισπρακτική πολιτική διοδίων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. δεν πρέπει να δημιουργεί το αίσθημα οικονομικής «τιμωρίας» στους πολίτες και δε νομίζουμε ότι αυτός είναι ο στόχος, αλλά ούτε και να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα για το σκοπό για τον οποίο τοποθετούνται. Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι ακριβοί στη χρήση περιορίζουν τις κινήσεις των πολιτών, αποσυνθέτουν τη περιφέρεια, κάνουν ακριβότερη ή μη συμφέρουσα κάθε οικονομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Δεδομένου δε ότι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ εντάσσεται σε έναν πανευρωπαϊκό οδικό άξονα, η τοποθέτηση διοδίων ενδεχομένως ορθώς επιλέχθηκε πλησίον του Μεθοριακού Σταθμού της Κρυσταλλοπηγής, όπου είναι προφανές ότι θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής εκείνης. Οποιαδήποτε άλλη επιπλέον θέση επί του Καθέτου Άξονα είναι υπερβολή, χάνει τον ανταποδοτικό χαρακτήρα και θα έχει ιδιαίτερα δυσάρεστες αναμενόμενες επιπτώσεις για την Περιφέρεια μας και ιδιαίτερα για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

 

 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
 

 

Δημήτρης Μαυροματίδης

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση