ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Προβλήματα με την ανάρτηση δασικών χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

6 Min Read

Στις 20/01/2017, η Δ/νση Δασών Κοζάνης με το αρ.πρ.7754 έγγραφο της, προχώρησε στην ανάρτηση των θεωρημένων Δασικών Χαρτών όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των ∆ήµων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυµπιάδος και Περδίκα), στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης ∆ασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Επί του αναρτημένου Δασικού Χάρτη καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου των αναρτημένων κατά τα προηγούμενα ∆ασικών Χαρτών, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την 3η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και με καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 3η Απριλίου 2017 ημέρα ∆ευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 24η Απριλίου 2017 ηµέρα ∆ευτέρα.

- Advertisement -

Εξετάζοντας το περιεχόμενο των αναρτημένων Δασικών Χαρτών, παρατηρούμε ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη, πουθενά, οι διανομές και οι αναδασμοί του εποικισμού. Αυτό έχει αποτέλεσμα να εμφανίζονται ως Δασικές ή Χορτολιβαδικές, εκτάσεις που καλλιεργούνται από τη στιγμή που δόθηκε ο τίτλος μέχρι και σήμερα ή εκτάσεις κληροτεμαχίων που δεν φέρουν στοιχεία δασικής βλάστησης να εμφανίζονται ανέκαθεν Δασικές.

Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι να οδηγηθούν στην διαδικασία των αντιρρήσεων εκατοντάδες πολίτες που δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να κάνουν ένσταση. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι, βάσει του άρθρου 2 παρ.3.8.1 της ΥΑ 146776/2459/21-10-2016 «…Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού….» εξαιρούνται από την καταβολή τέλους και συνεχίζει ότι «…Για την υποβολή της αντίρρησης που θα εξαιρείται της καταβολής τέλους, οι ενδιαφερόμενοι εντός της προθεσμίας υποβολής αντίρρησης οφείλουν να προσέλθουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ (Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη), προκειμένου η υποβολή της αντίρρησης αυτής, μέσω του δικτυακού τόπου, να πραγματοποιηθεί, κατ΄ εξαίρεση, με την βοήθεια του προσωπικού του ΣΥΑΔΧ….», χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κόστος για τους πολίτες. Διότι μπορεί να υπάρχουν τα γραφεία υποστήριξης προκείμενου να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν το όγκο όλων των θιγόμενων πολιτών. Αποτέλεσμα θα είναι να αναγκαστούν οι πολίτες , που δεν φταίνε σε τίποτα για όλο αυτό το αποτέλεσμα, να εμπλακούν σε αφάνταστη ταλαιπωρία.

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος οι πολίτες να μην κατορθώσουν καν να υποβάλουν αντίρρηση για τις νόμιμες ιδιοκτησίες τους, διότι :

  • – Δεν έχει γίνει καμία ενημέρωση, όπως θα έπρεπε, σε ένα τόσο σοβαρό έργο να είχε γίνει και δεν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. Όταν θα το πληροφορηθούν (σε όσους φτάσει η πληροφορία) θα είναι πλέον αργά.
  • – Οι εξήντα ημέρες που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αντιρρήσεις είναι πολύ λίγος χρόνος, δεδομένου ότι θα υπάρξει τεράστιο όγκος δουλειάς στα ΣΥΑΔΧ και τους δασολόγους και μηχανικούς που υπάρχουν στην περιοχή για να υποστηρίξουν ένα τέτοιο έργο.
  • – Δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας στον τεράστιο όγκο υποθέσεων που θα προκύψουν, γιατί θα πρέπει, για κάθε αντίρρηση να προσκομίσουν οι πολίτες και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας εποικισμού.

Συνεπώς η μη ενσωμάτωση των διανομών και των αναδασμών σε όλη τη ΠΕ της Κοζάνης, θα έχει ως επιπτώσεις τα εξής :

  • – Ταλαιπωρία εκατοντάδων νόμιμων καλλιεργητών και ιδιοκτητών στη ΠΕ Κοζάνης
  • – Πρόσθετο κόστος, στους ήδη επιβαρυμένους αγρότες της περιοχής μας
  • – Πιθανότητα απώλειας της περιουσίας των πολιτών σε περίπτωση που δεν υποβάλουν αντίρρηση, αφού την ίδια έκταση την δηλώνει στη δήλωση ιδιοκτησίας η Δ/νση Δασών στη δήλωση ιδιοκτησίας της προς το εθνικό κτηματολόγιο
  • – Άγνωστη θα είναι και η τύχη των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι οι δασικοί χάρτες θα δοθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οτιδήποτε δασικό θα πάψει να επιδοτείται.

Συνεπώς θα πρέπει να σταματήσει τώρα η διαδικασία της ανάρτησης των δασικών χαρτών και να αναρτηθούν διορθωμένοι χάρτες που θα συμπεριλαμβάνουν όλες τις κυρωμένες διοικητικές πράξεις (αναδασμοί, διανομές, κτηματολόγιο). Να βρεθεί τρόπος μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Δ/νση Δασών Κοζάνης και Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας) ώστε να ενσωματωθούν σωστά οι παραπάνω διοικητικές πράξεις. Τέλος θα πρέπει να υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος για την σωστή ενημέρωση των πολιτών χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet κλπ).

Σημειώνεται ότι το ίδιο λάθος δεν πρέπει να επαναληφθεί στους νομούς Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας όπου ακόμη δεν έχει γίνει η σχετική ανάρτηση.

 

 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
 

 

Δημήτρης Μαυροματίδης

 

 

 

 

 

 

Σημ. Η επιστολή όπως εστάλη αρμοδίως από το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας εδώ

 

 

Μοιραστείτε την είδηση