Τεκμήρια, ένας απαρχαιωμένος τρόπος φορολόγησης

3 Min Read

Προς την ολική κατάργηση του μέτρου των τεκμηρίων διαβίωσης οδεύει το υπουργείο οικονομικών καθώς θεωρείται πλέον ένας απαρχαιωμένος και άδικος τρόπος φορολόγησης. Η οριστική κατάργησή του θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθούν οι εξής τέσσερις διαρθρωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα:
Από φέτος, πιλοτικά, ξεκινά η ηλεκτρονική τιμολόγηση και αναμένεται να εφαρμοστεί καθολικά εντός του 2020. Με την πλήρη ηλεκτρονική τιμολόγηση θα καταγράφονται πλήρως οι επαγγελματικές δαπάνες και τα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, χτυπώντας καίρια την έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αυτό το χτύπημα είναι καθοριστικό προκειμένου να αποκαλύπτονται τα πραγματικά εισοδήματα επαγγελματιών και επιχειρήσεων.
Η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων θα οδηγήσει στην πλήρη κατάργηση της χειρόγραφης τήρησής τους αλλά και στην κατάργηση της γραφειοκρατικής υποχρέωσης των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, των λεγόμενων ΜΥΦ. Η αυτόματη τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα προς την καταγραφή πραγματικών δεδομένων εισοδήματος των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων.
Το τρίτο βήμα προς την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης είναι η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxis. Μέσω της διασύνδεσης η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων από επιχειρήσεις και επαγγελματίες προκειμένου να διαπιστώνει “συμπεριφορά” που παραπέμπει σε φοροδιαφυγή, όπως η “σίγαση” της ταμειακής μηχανής σε ώρες και ημέρες αιχμής (π.χ. σαββατόβραδα και καλοκαίρια σε τουριστικές περιοχές). Από την επεξεργασία των στοιχείων της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών θα προκύπτουν ελεγκτικοί στόχοι. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών με το taxis έχει γίνει στα πρατήρια καυσίμων για λόγους καταπολέμησης του λαθρεμπορίου.
Το τέταρτο και καθοριστικό βήμα για την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης είναι η βελτίωση των λεγόμενων έμμεσων τεχνικών ελέγχου που εφαρμόζει η φορολογική διοίκηση για να προσδιορίζει το εισόδημα των ελεγχόμενων, κυρίως, ελευθέρων επαγγελματιών. Οι έμμεσες τεχνικές ουσιαστικά αξιοποιούν πληροφορίες από έμμεσες πηγές για τις δαπάνες και τα έσοδα των ελεγχόμενων (π.χ. έξοδα διαβίωσης) και προσδιορίζουν ένα τεκμαρτό εισόδημα. Το εισόδημα αυτό συγκρίνεται με το δηλωθέν εισόδημα και εφόσον το δεύτερο είναι χαμηλότερο τότε στοιχειοθετείται φοροδιαφυγή και επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι. Οι έμμεσες τεχνικές πρόκειται να εμπλουτιστούν με νέες λειτουργίες και δεδομένα προκειμένου να εντοπίζουν καλύτερα πηγές εισοδήματος και δαπάνες με μετρητά.
Το γεγονός ότι το σημερινό σύστημα των τεκμηρίων είναι άδικο αποδεικνύεται και από το ποιοι πιάνονται στα δίχτυα τους. Οι περισσότεροι είναι μισθωτοί και όχι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η επιλογή και ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται από το λογιστικό γραφείο των Κωτούλα Αργυρώς και Κωτούλα Αλεξη

Μοιραστείτε την είδηση