Τελετή απονομής μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στους τελειόφοιτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηλεκτρονικό Επιχειρίν και Ψηφιακό Μάρκετιγκ»

2 Min Read

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023, η τελετή απονομής μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στους τελειόφοιτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ηλεκτρονικό Επιχειρίν και Ψηφιακό Μάρκετιγκ »  του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Αμφιθέατρο «Σπύρος Αρσένης» του Ιδρύματος στα Κοίλα Κοζάνης.

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, απονεμήθηκαν 57  τίτλοι ειδίκευσης σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών ηλεκτρονικού επιχειρείν και ψηφιακού marketing  που αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τη λειτουργεία των επιχειρήσεων και των οργανισμών τόσο του Δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

- Advertisement -

Στην κεντρική ομιλία της εκδήλωσης ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., αναπλ.καθηγητή κ.Ιωάννης Αντωνιάδης, ανάπτυξε τον προσανατολισμό του ΠΜΣ που απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που επιθυμούν να αποκτήσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην οργάνωση, δημιουργία και διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό́ επιχειρείν, την ενσωμάτωση τεχνικών ηλεκτρονικού́ επιχειρείν σε παραδοσιακές επιχειρήσεις, αλλά́ και στη χρήση σύγχρονων τεχνικών ψηφιακού́ μάρκετινγκ από́ επιχειρήσεις και οργανισμούς, συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και πλήθος κόσμου

Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε δεξίωση στο φουαγιέ του CAMPUS στα Κοίλα Κοζάνης.

Μοιραστείτε την είδηση