Τέλος η Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων για την Δυτική Μακεδονία ξεκίνησε η λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων

2 Min Read

Το Σάββατο 10/6/2017, δύο χρόνια μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και της ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ΣΔΙΤ», ξεκίνησε η λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), χωρίς ούτε μία μέρα καθυστέρηση και παρέκκλιση από το αρχικώς εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η έναρξη σηματοδοτήθηκε με την έκδοση του Πιστοποιητικού Αποδοχής Νέων Μονάδων ΟΣΔΑ από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή ” AECON Ltd – SALFO SA”, σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε τόσο η επιτυχής ολοκλήρωση των Δοκιμών Ετοιμότητας & Αποδοχής, όσο και η επίτευξη των αποτελεσμάτων που προβλεπόταν στη Σύμβαση Σύμπραξης.

- Advertisement -

Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου δείχνει ότι, ο σωστός σχεδιασμός που είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες της περιοχής, η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων και η προσήλωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επίτευξη των στόχων που θέτει η νομοθεσία, έκαναν δυνατή την υλοποίηση αυτής της σύνθετης και πολύπλοκης δράσης, που είναι το ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας.

Δώδεκα (12) χρόνια μετά το τέλος της εποχής των χωματερών, η Δυτική Μακεδονία αφήνει πίσω της και την εποχή της υγειονομικής ταφής περνώντας στην επεξεργασία και αξιοποίηση των απορριμμάτων, επιτυγχάνοντας τον στόχο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/31 (ΚΥΑ 29407/3508/2002) η οποία προβλέπει επεξεργασία του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορριμμάτων σε ποσοστό 65% έως το 2019 και μάλιστα θα τον υπερκαλύψει καθώς η ΜΕΑ πετυχαίνει επεξεργασία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%.

Και συνεχίζουμε απρόσκοπτα, καθώς ο αναθεωρημένος Περιφερειακός Σχεδιασμός προβλέπει δράσεις, όπως η ανακύκλωση υλικών συσκευασίας και βιοαποβλήτων, με την ανάπτυξη προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή, κατασκευή δικτύου Πράσινων Σημείων και Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης και Ενημέρωσης/Εκπαίδευσης.

Στην Δυτική Μακεδονία, η ΔΙΑΔΥΜΑ, οι 12 Δήμοι, οι λοιπές υπηρεσίες της Περιφέρειας και κυρίως οι πολίτες της, έχουν ήδη αποδεχθεί την πρόκληση και ετοιμάζονται για την μετάβαση στην νέα εποχή!

Μοιραστείτε την είδηση