Τέλος στα λουκέτα στις λαικές λόγω παραβάσεων- Βαριά πρόστιμα στους εκθέτες

4 Min Read

O Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους εκθέτες λαϊκής αγοράς Αριστοτέλους, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.ΟΙΚ56435.-ΦΕΚ3958Β/15-9-2020, οι κανόνες λειτουργίας των λαϊκών αγορών τροποποιήθηκαν ως εξής:

Α. Η απόσταση μεταξύ των πάγκων ορίζεται σε τρία μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο – κενό από αντικείμενα. Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω συνθήκης, δεν θα αναστέλλεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς, αλλά θα επιβάλλονται πλέον οι εξής κυρώσεις σε αμφότερους τους πωλητές: Για 1η παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 1.500ευρώ και αναστολή δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για 15 ημερολογιακές ημέρες. Για την 2η παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 3.000ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για 30 ημερολογιακές ημέρες.

- Advertisement -

Β. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους πωλητές, όσο και το καταναλωτικό κοινό. Η μη χρήση της επιφέρει διοικητικό 150 πρόστιμο ευρώ.

Σημειώνουμε ότι για την επιβολή των παραπάνω αρμόδια είναι Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή, μετά από βεβαίωση της μη τήρησης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Τονίζουμε ότι θα αξιοποιηθεί το σύνολο των διατιθέμενων χώρων για την ανάπτυξη όλων των εκθετών (πάροδοι, κάθετες οδοί κτλ). Για τη βέλτιστη τοποθέτηση, οι έμποροι (διατροφικών) δεν επιτρέπεται να αναπτύσσουν πάγκους πέρα των οκτώ μέτρων αυστηρά. Οι έμποροι αλιευμάτων έως τέσσερα μέτρα μήκους. Οι δε παραγωγοί έως τέσσερα μέτρα. Διάφορες υποκατηγορίες αυτών (παραγωγοί μελιού, κρασιού κτλ) μόνο ένα μέτρο.

Υπενθυμίζουμε, ότι το σύνολο των εμπόρων βιομηχανικών (ένδυση υπόδηση) έχει μεταφερθεί και δραστηριοποιείται στο νότιο μέρος της Λαϊκής αγοράς Αριστοτέλους σε εκθετήριους πάγκους που δεν πρέπει να ξεπερνούν τα επτά μέτρα μήκους.

Σε περίπτωση που οι χώροι δεν επαρκούν, παρακαλούμε τους εκθέτες να προσαρμόζουν τη δραστηριότητα τους, στο διατιθέμενο χώρο, τηρώντας απαρέγκλιτα την απόσταση ασφαλείας των τριών μέτρων.

Επιπλέον ενημερώνουμε  ότι η προθεσμία η υποβολή αίτησης για κρατική ενίσχυση στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, εκπνέει στις 23 Σεπτεμβρίου.

Δικαιούχοι άμεσης επιχορήγησης μέσω κρατικής οικονομικής ενίσχυσης είναι οι παραγωγοί πωλητές στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2019, έως και 31/12/2019.

β) Έχουν «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4497/2017 (Α΄ 171),

γ) Δεν ήταν κάτοχοι προβληματικής επιχείρησης στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 (άρθ. 2 σημ. 14),

δ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον των ανωτέρω, όσοι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών δραστηριοποιούνται στον κλάδο νωπών οπωροκηπευτικών ή οικοτεχνίας, να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) ή/και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

Ο κάθε εν δυνάμει δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του απευθείας στο σύστημα υποβολής της αίτησης ΕΑΕ 2019 μέσω της επιλογής “Χρήση εφαρμογής” στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ εφόσον διαθέτει προσωπικούς κωδικούς από παλαιότερο έτος (ΕΑΕ 2014-2020, υποβολή αιτήσεων για βιολογικά, νιτρορύπανση κτλ)

ή μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης εφόσον προηγηθεί η εγγραφή στις εφαρμογές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (επιλογή “Αίτημα εγγραφής” στην ανωτέρω σελίδα). Μετά την είσοδο στην εφαρμογή αίτησης ΕΑΕ 2019 ο χρήστης επιλέγει από το κεντρικό μενού ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ COVID19> Αίτηση Κρατικής Ενίσχυσης Παραγωγών Πωλητών σε Λαϊκές Αγορές.

 

Μοιραστείτε την είδηση