Θα πληρώσει τα «σπασμένα» ο δήμος Κοζάνης

3 Min Read

1,123 ευρώ για τα πρώην γραφεία του ΟΑΠΝ

Ομόφωνα δεκτή έγινε η καταγγελία μίσθωσης των Σάββα Κυπίρτογλου, Αντώνη Κωνσταντόπουλου και Τάτση Ευαγγελίας, από το δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης, για το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Π. Μελά και Αυλιώτη και στεγαζόταν μέχρι πρότινος ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης.

Μετά την κατάργηση των Νομικών Προσώπων του ΟΑΠΝ, της Κοινωφελούς και της Βιβλιοθήκης, ο δήμος Κοζάνης σταμάτησε να νοικιάζει το συγκεκριμένο ακίνητο καθώς θα μεταφερθούν σε ακίνητο του δήμου Κοζάνης και οι ιδιοκτήτες του προέβησαν σε καταγγελία μίσθωσης καθώς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση Νόμων περί Εμπορικών Μισθώσεων», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.3853/2010 ορίζεται ότι: «Ο μισθωτής μπορεί μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη της σύμβασης να καταγγείλει τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως τα δε αποτελέσματα της επέρχονται μετά την πάροδο τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα  μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της μίσθωσης.» Το μίσθωμα αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση ανέρχεται στο ποσό των 1123,71 ευρώ.

Σημειώνεται πως το 2006 με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής καθορίσθηκαν οι όροι της δημοπρασίας και όσον αφορά την διάρκεια, ορίστηκε σε 5 έτη με δυνατότητα παράτασης από το Δήμο Κοζάνης, εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση του ακινήτου, με μηνιαίο μίσθωμα 1500,00 ευρώ. Το 2010 τροποποιήθηκε η σύμβαση μίσθωσης ως προς το μίσθωμα το οποίο μειώθηκε κατά ποσοστό 10%  και στη συνέχεια το 2011 τροποποιήθηκε η σύμβαση μίσθωσης ως προς το μίσθωμα το οποίο μειώθηκε κατά ποσοστό 10% και τέλος, η σύμβαση μίσθωσης κατέστη αόριστη. 

Σε ό,τι αφορά στο προσωπικό του ΟΑΠΝ ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος Κώστας Κουρού σημείωσε πως το προσωπικό που απασχολούνταν στα οικονομικά του ΟΑΠΝ θα μεταφερθεί στην οικονομική υπηρεσία του δήμου, το προσωπικό που απασχολούνταν στο τεχνικό κομμάτι του οργανισμού θα μεταφερθεί στην τεχνική υπηρεσία του δήμου, ενώ το διοικητικό προσωπικό θα μεταφερθεί στη διοικητική υπηρεσία και οι υπόλοιποι θα ενταχθούν στη Βιβλιοθήκη.

Θένια Βασιλειάδουwww.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση