Θέσεις εργασίας στον εκπαιδευτικό οργανισμό «Αιχμή – Mentor – The Brain Train»

1 Min Read

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός «Αιχμή – Mentor – The Brain Train» με δεκαετή παρουσία στην πόλη της Κοζάνης, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων και της επέκτασης των υφιστάμενων δράσεών του, αναζητά συνεργάτες με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του.

Ειδικότερα, για την ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού αναζητά πτυχιούχους ΑΕΙ:

·         Μαθηματικών

·         Φυσικής

·         Χημείας

·         Πληροφορικής

·         Βιολογίας

·         Ελληνικής Φιλολογίας

·         Οικονομικών

·         Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης

·         Νηπιαγωγών

Επιθυμητά προσόντα είναι η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, η καλή γνώση εφαρμογών του Office, η αγάπη για το αντικείμενο και η ενεργός διάθεση για δια βίου μάθηση.

Για την ενίσχυση του διοικητικού προσωπικού αναζητά πτυχιούχους ως υπαλλήλους γραφείου -γραμματειακή υποστήριξη.

Απαραίτητα προσόντα είναι η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, η πολύ καλή γνώση εφαρμογών του Office και οι επικοινωνιακές δεξιότητες.

Συνεκτιμώμενα προσόντα είναι η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, η γνώση διαχείρισης κοινωνικών δικτύων και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

Αποστολή Βιογραφικών μέσω της φόρμας:  https://forms.gle/F614wgDQ7NxaJsXA8

Μοιραστείτε την είδηση