Θετικά τα αποτελέσματα χρήσης ανακτημένου νερού από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων για τη Γεωργία Ακριβείας

4 Min Read

Σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου  «Αυγείας» σχετικά με τη χρησιμοποίηση ανακτημένου νερού από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)  με εύκολο και ασφαλή τρόπο για άρδευση στην Γεωργία Ακριβείας.

Στόχος η  μείωση χρήσης συμβατικών υδατικών πόρων, η αύξηση παραγωγής και μείωση χρήσης χημικών συστατικών με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, αύξηση κέρδους παραγωγών και νέες δυνατότητες αξιοποίησης επεξεργασμένων εκροών από διαχειριστές ΕΕΛ.  

- Advertisement -

Πιλοτική εφαρμογή

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή του συστήματος για δύο συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους σε αγροτεμάχιο που καλλιεργήθηκε με ηλίανθο σε περιοχή κοντά στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας (ΕΕΛ) στην Καρυδίτσα Κοζάνης.

Το πιλοτικό αγροτεμάχιο χωρίστηκε σε 3 μέρη όπου λάμβαναν διαφορετικές αρδευτικές διαχειρίσεις (άρδευση με συμβατικό νερό, άρδευση με ανακτημένο νερό εξόδου από την ΕΕΛ και χωρίς άρδευση), αλλά ίδιες μεταχειρίσεις λίπανσης.

Κατά την διάρκεια των καλλιεργητικών περιόδων, εγκαταστάθηκαν αισθητήρες παρακολούθησης μετεωρολογικών συνθηκών και παραμέτρων εδάφους, καθώς και αισθητήρων μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών ανακτημένου νερού με σκοπό την συλλογή δεδομένων για την περαιτέρω ανάλυσή τους και την ανάπτυξη έξυπνων μηχανισμών.Επιπλέον, κατά την διάρκεια και των δύο καλλιεργητικών περιόδων πραγματοποιήθηκαν πτήσεις με drone εξοπλισμένο με πολυφασματική κάμερα με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων δεικτών βλάστησης για την παρακολούθηση της κατάστασης της καλλιέργειας.

Τα αποτελέσματα  Α’ & Β’ καλλιεργητικής περιόδου

 Ως προς την ανάπτυξη της καλλιέργειας, τα φυτά που ποτίστηκαν με ανακτημένο νερό εξόδου ΕΕΛ παρουσίασαν αύξηση ως προς το ύψος τους, τον αριθμό φυλλωμάτων ανά φυτό όπως και στην διάμετρο κεφαλής σε σύγκριση με τα φυτά που αρδεύτηκαν με συμβατικό νερό ή μόνο με νερό βροχής. Η συγκέντρωση της χλωροφύλλης ήταν στατιστικώς υψηλότερη στα φυτά που ποτίστηκαν με ανακτημένο νερό σε σχέση με τις δυο άλλες μεταχειρίσεις, ενώ μικρές διαφορές παρουσιάστηκαν μεταξύ των φυτών που ποτίστηκαν με συμβατικό νερό και αυτών που ποτίστηκαν μόνο από την βροχή. Τέλος, ως προς την απόδοση της καλλιέργειας αξίζει να σημειωθεί ότι, τόσο το βάρος 1000 σπόρων ήταν πιο αυξημένο όσο και η απόδοση του σπόρου ανά φυτό παρουσίασε σημαντική αύξηση στο τμήμα του αγρού που ποτιζόταν με ανακτημένο νερό. Γενικότερα, η χρήση του ανακτημένου νερού δεν επηρέασε αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους.

Αξιοποίηση αποτελεσμάτων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ), ως ένας από τους εταίρους του έργου και αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου ΑΥΓΕΙΑΣ, προωθεί τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας εξετάζοντας τη δημιουργία δύο νέων μονάδων παραγωγής βιοντίζελ και βιοαερίου. Στα πλαίσια αυτά, έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο.

Συνολικά δεκαεπτά (17) φορείς και επιχειρήσεις εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το έργο, υπερβαίνοντας σημαντικά τον αρχικό στόχο των πέντε ενδιαφερόμενων φορέων. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α), η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), η εταιρεία Ενεργειακές Τεχνολογίες, η εταιρεία OPTIMAL AGRO IKE – Γεωργικοί Σύμβουλοι, η ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΛΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε. ενώ δώδεκα (12) ατομικές αγροτικές επιχειρήσεις εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας στη γεωργία.

Οι εταίροι του έργου εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς όλους τους συνεργάτες, τους συμμετέχοντες φορείς και τους αγρότες που υποστήριξαν την επιτυχή υλοποίηση του έργου ΑΥΓΕΙΑΣ. Το πρόγραμμα ΑΥΓΕΙΑΣ συντονίζει η Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Μαλαματή Λούτα, και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ) και την Ανώνυμη Εταιρία έρευνας και ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογών Agrosense Α.Ε.

Μοιραστείτε την είδηση