Τι αλλάζει με τον κανονισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων

1 Min Read

Σε φορείς του δημοσίου τομέα, φορείς υγείας, ΝΠΔΔ, καθώς και οργανισμούς ή επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ή επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες των πελατών τους, του προσωπικού τους ή τρίτων, απευθύνεται ο νέος κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων που τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.
Με το νέο κανονισμό γίνεται με ενιαίο τρόπο η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σε όλη την Ε.Ε. και εισάγονται νέα δεδομένα σε σχέση με την έως τώρα λειτουργία.
Πολλές μάλιστα μεγάλες επιχειρήσεις, όπως λέει ο Γιάννης Ανδρονικίδης, συντονιστής της ομάδας Symmorfosis GDPR Services, «είναι υποχρεωμένες να έχουν ένα άτομο προστασίας δεδομένων σε περίπτωση που επεξεργάζονται μεγάλης κλίμακας προσωπικά δεδομένα. Αυτό εξετάζεται ανά περίπτωση»
Η εφαρμογή θέτει αρκετές προκλήσεις στις επιχειρήσεις που θα κληθούν να καταβάλλουν αυξημένα πρόστιμα που φθάνουν και το 4% επί του τζίρου τους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Με το νέο κανονισμό «οι πολίτες αποκτούν καινούργια δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη λήθη, το δικαίωμα στη φορητότητα και άλλα που θα πρέπει να γίνουν σεβαστά» λέει ο κ. Ανδρονικίδης, καταλήγοντας στο ότι η έννοια της ιδιωτικότητας αποκτά πλέον μια άλλη αξία.
Σωκράτης Μουτίδης

Μοιραστείτε την είδηση