Τη Δευτέρα η ανακοίνωση του νέου προέδρου του ΟΑΠΝ- Τα υπόλοιπα θέματα του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

3 Min Read

Το όνομα του νέου προέδρου του ΟΑΠΝ, το οποίο έχει καθυστερήσει ήδη αρκετά, θα ανακοινωθεί στη προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης, την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα στο Κοβεντάρειο.
Μετά την παραίτηση του Γιάννη Τσιομπάνου από την προεδρία και ενόψει του τελικού σταδίου της προετοιμασίας για την Κοζανίτικη Αποκριά, πρόκειται για μια εξέλιξη πολυαναμενόμενη.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
Έγκριση σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Εισηγητές: κ.κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης, Μπιλιώνης Γεώργιος, Δ/ντής Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Τροποποίηση της αριθμ. 503./2019 Α.Δ.Σ. που αφορά «Ορισμό διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ)». Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. με τίτλο: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ STARDUST ΣΥΜΦΩΝO ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΩΣ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ (3RD PARTY) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 774094 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ “STARDUST» και ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης. Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
Κατανομή ποσού 299.350,30 € (Δ΄ δόση 2019) και ποσού 149.900,00 € (συμπληρωματική δόση) στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης. Εισηγήτρια: κ. Σουλτάνα Βεντούλη, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κοζάνης.
Παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης. Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Δερμιτζάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.
Παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης. Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.
Σύσταση Επιτροπής Κληροδοτήματος «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ» Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
Αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσης 2020 του Δήμου Κοζάνης. Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
Έγκριση 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2020 του Δήμου Κοζάνης. Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
Έγκριση τροποποίησης η μη της αριθμ. 116/1998 Α.Δ.Σ. που αφορά τη συμμετοχή του Δήμου σε περιπτώσεις μικτής ηλεκτροδότησης ακινήτων. Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
Ορισμός επιτροπής επαναξιολόγησης τροφείων για το σχολικό έτος 2019-2020. Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.
Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες του Δήμου Κοζάνης. Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.
Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 564/2019 Α.Δ.Σ. που αφορά συγκρότηση συμβουλευτικής επιτροπής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις

Μοιραστείτε την είδηση