Τι έδειξε η αυτοψία για την γέφυρα Σερβίων- “Δραματική επιρροή στη φέρουσα ικανότητα”

2 Min Read

Σήμερα Δευτέρα 7/6/2021, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη, έλαβε χώρα τηλεδιάσκεψη για θέματα της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης, η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος Καλλιόπη Κυριακίδου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακής Μετάβασης Στέργιος Κιάνας, στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Έδρας, μέλη της ομάδας παρακολούθησης της Γέφυρας, καθώς και στελέχη της αναδόχου εταιρείας στην οποία μετά από διαγωνισμό έχουν ανατεθεί καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου για την προετοιμασία της δημοπράτησης και την επίβλεψη της μελέτης για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας και της εργασίας συντήρησης και αναβάθμισης της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο Τεχνικός Σύμβουλος μετά από σειρά επισκέψεων στο έργο, εξέθεσε αναλυτικά όσα ήδη έχει εγγράφως καταθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας και ενημέρωσε όλους τους συμμετέχοντες για τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεδομένου ότι τα προβλήματα που παρουσιάζει η Γέφυρα είναι πολυπαραγοντικά και σύνθετα με αμεσότερο αυτό της διάβρωσης που πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα.

Επεσήμανε ότι ορθώς ελήφθησαν άμεσα τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την ασφάλεια των χρηστών, δηλαδή η χρήση των φαναριών και ο περιορισμός ταχύτητας και τόνισε ότι αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αρθούν εάν δε ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και δεν αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.

Η Περιφέρεια από την αρχή αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα αλλά και την ιδιαιτερότητα του προβλήματος της Γέφυρας και ενεργοποίησε με διαφάνεια σειρά εμπειρογνωμόνων Πανεπιστημιακών και Μελετητών, ώστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών αλλά και τη σημαντικότητα του έργου, να δοθούν οι βέλτιστες λύσεις.

Δεσμευόμαστε και είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε άμεσα και θεσμικά όσα θα προκύψουν από τις μελετητικές εργασίες, τις οποίες παρακολουθούμε στενά.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής (μετά από άδεια του συντάκτη).

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ by Χρόνος Κοζάνης on Scribd

Μοιραστείτε την είδηση