Τι ισχύει με το δώρο Χριστουγέννων για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και ανέργους

3 Min Read

Ημερομηνίες και υπολογισμός

Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων, για τους μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 21 Δεκεμβρίου, καθώς σε αντίθετη περίπτωση οι εργοδότες θα βρεθούν αντιμέτωποι με καταγγελίες και πρόστιμα. Ενώ για τους δικαιούχους ανέργους, οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ θα πρέπει να έχουν γίνει έως και τις 10 Δεκεμβρίου.

Η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει πως όλοι οι απασχολούμενοι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης, δικαιούνται δώρα εορτών.  

Υπολογισμός ποσού

Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των εργαζομένων, δηλαδή αν πρόκειται για ημερομίσθιο ή μισθό, ενώ η χρονική περίοδος που υπολογίζεται είναι από την 1η Μαΐου έως και την 31η Δεκεμβρίου του κάθε έτους. Ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό ή με 25 ημερομίσθια αντίστοιχα. 

Όσοι από τους μισθωτούς δεν δούλεψαν όλο το διάστημα μεταξύ 1/5 – 31/12, δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης και σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται ως 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες. 

Υπάρχουν επίσης και διάφορες εφαρμογές που μπορεί να υπολογιστεί το δώρο Χριστουγέννων, όπως είναι αυτή του ΚΕΠΕΑ https://www.kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php

Μη καταβολή δώρου – Συνέπειες

Στις περιπτώσεις που το δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί ή δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφύγουν στην επιθεώρηση εργασίας και να υποβάλλουν μήνυση, η οποία θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη, καθώς και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. 

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του δώρου, οι επιθεωρητές εργασίας έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα με ελέγχους και επιβολές κυρώσεων. Οι εργαζόμενοι επίσης μπορούν να κάνουν ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία στην ενιαία γραμμής εξυπηρέτησης στο 1555, ή στο Τμήμα Επιθεώρησης της περιοχής τους μέσω e-mail ή και sms.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ) www.kepea.gr είναι στη διάθεση των εργαζομένων για την υποβολή καταγγελιών ή την παρακολούθηση καταγγελιών στην Επιθεώρηση Εργασίας που αφορούν στη μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων.

Δώρο Χριστουγέννων για τους ανέργους

Οι δικαιούχοι άνεργοι θα λάβουν το δώρο Χριστουγέννων έως και τις 10 Δεκεμβρίου, με την προϋπόθεση πως ο ασφαλισμένος επιδοτείται από τη ΔΥΠΑ το διάστημα 1 Μαΐου με 31 Δεκεμβρίου 2023. Διευκρινίζεται πως οι μακροχρόνια άνεργοι δεν δικαιούνται το δώρο Χριστουγέννων. Ενώ την ίδια περίοδο θα γίνει και η προπληρωμή των επιδομάτων ανεργίας.

Μοιραστείτε την είδηση