Τι κάνει ο Δήμος Πέλλας για την γέφυρα του Λουδία

3 Min Read

Το ζήτημα της εκπόνησης των μελετών για τον έλεγχο της γέφυρας Σερβίων απασχολεί ως διαδικασία τον κόσμο των μηχανικών της περιοχής, μετά και την τελευταία συζήτηση που διεξήχθη στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Να σημειωθεί ότι πρόταση της περιφερειακής αρχής είναι να προχωρήσει σε πρώτη φάση με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης μελέτης στον καθηγητή Στέργιο Μητούλη, η οποία αφορά συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης των 20.000 ευρώ (άρθρο 118 του Ν.4412/2016).
«Βρίσκω σκόπιμο να προχωρήσουμε άμεσα στην ανάθεση μιας ειδικής μελέτης για την λήψη άμεσων μέτρων που θα εξασφαλίσουν τη γέφυρα από την εξέλιξη ενός φαινομένου που την επηρεάζει. Σύμφωνα με νεότατες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί κατά το έτος 2019, όπως μας πληροφόρησε ο καθηγητής Μητούλης, η γέφυρα εμφανίζει μια μετατόπιση κατακόρυφη, βυθίζεται δηλαδή σε κάποια σημεία της, κατά ένα εκατοστό το χρόνο, τα τελευταία τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια ίσως» ανέφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης στην αρχική του ενημέρωση, την οποία αργότερα διαφοροποίησε λεκτικά ως προς το θέμα της βύθισης που δεν αφορά στους πυλώνες, αλλά στους προβόλους.
Να συμπληρωθεί, μάλιστα, ότι ο κ. Κασαπίδης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχει ζητήσει αυτές οι διαδικασίες που αφορούν στη γέφυρα των Σερβίων να είναι «εκτός συμβατικών χρονικών διαδικασιών, ώστε να προχωρήσουμε ταχύτατα και στην ολοκληρωμένη μεγάλη μελέτη και στην αποκατάσταση αυτών των προβλημάτων», αξιοποιώντας μάλιστα «τροπολογία που θα έρθει με το νομοσχέδιο της πολιτικής προστασίας, ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες χρονικές διαδικασίες παρατείνουν τη λήψη αποφάσεων για θέματα με επείγοντα χαρακτήρα».
Σε δεύτερη φάση, λοιπόν, αναμένεται να ακολουθήσει μεγάλη μελέτη και με βάση τα σενάρια που θα προκριθούν για το εύρος και το είδος των παρεμβάσεων
Η περίπτωση της γέφυρας Λουδία
Ενδιαφέρον είναι το παράδειγμα του Δήμου Πέλλας που αυτή την περίοδο έχει «στον αέρα» ανοιχτό διαγωνισμό για την «μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας και ενίσχυσης της Γέφυρας Λουδία» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η μελέτη πουπροκηρύσσει ο Δήμος Πέλλας για την γέφυρα του Λουδία ζητά πτυχία: Για κατηγορία μελέτης 08 (Στατικές Μελέτες): Γ’ και Άνω και για κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφικές Μελέτες) : Α’ και Άνω
Τα μελετητικά πτυχία διακρίνονται σε τάξεις (Α, Β, Γ, Δ, τάξη) και δίνονται με βάση την δυναμικότητα, την εμπειρία και το ύψος αμοιβών των εκπονηθεισών μελετών. Κατατάσσονται δε σε κατηγορίες όπως αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές τοπογραφικές, λιμενικές και άλλες μελέτες, καθώς είναι σημαντικό οι μελέτες να ανατίθενται, με βάση το είδος και την σοβαρότητά τους, σε μελετητές ή μελετητικά γραφεία που έχουν πρότερη και σημαντική εμπειρία στο θέμα.
Μια πλήρης, λοιπόν, εισήγηση στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την Γέφυρα Σερβίων, θα ήταν σημαντικό να περιλαμβάνει και πληροφορίες για τον περαιτέρω προγραμματισμό των ενεργειών στην κατεύθυνση αυτή.

Γιάννης Κωσταρέλλας

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση