Τη λειτουργία χωρίς περιορισμούς της νέας μονάδας ΣΗΘΥΑ στην Καρδιά ζητά η ΔΕΗ για να μην εκτοξευθεί η τιμή της τηλεθέρμανσης- Το 2025 η έναρξη λειτουργίας της

3 Min Read

Την εξαίρεση της νέας μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας «Καρδιάς», των PPAs δηλαδή των μακροχρόνιων συμβολαίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ, αλλά και των σταθμών αντλησιοταμίευσης από τους περιορισμούς παραγωγής και έγχυσης ενέργειας στο δίκτυο ζήτησε η ΔΕΗ, σύμφωνα με δημοσίευμα του worldenergynews.

Με επιστολή της  η ΔΕΗ στο πλαίσιο της διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ επί των εισηγήσεων του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ για τους περιορισμούς έγχυσης των σταθμών ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης Ηλεκτρισμού η ΔΕΗ ζητεί, μεταξύ άλλων, να εξαιρεθούν από τους περιορισμούς έγχυσης οι μονάδες αποθήκευσης και αντλησιοταμίευσης, καθώς και τα πράσινα PPAs.

- Advertisement -

Ειδικά σε ότι αφορά τη νέα μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με φυσικό αέριο στις εγκαταστάσεις του παλιού λιγνιτικού σταθμού Καρδιάς, ο οποίος πλέον έχει σταματήσει να λειτουργεί, η ΔΕΗ σημειώνει ότι θα αρχίσει να κατασκευάζεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023.
Ο ανάδοχος του έργου αναμένεται να επιλεγεί σύντομα, ενώ η ολοκλήρωση της μονάδας, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, τοποθετείται σε 22 μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τον ανάδοχο.

Πρόκειται για έργο κομβικής σημασίας απόλυτα συνδεδεμένο με την απολιγνιτοποίηση στη Δυτική Μακεδονία, που θα εξασφαλίσει τηλεθέρμανση στην περιοχή, δίνοντας νέα ζωή στη μονάδα της Καρδιάς και για το λόγο αυτό η ΔΕΗ ζητεί να μην τεθούν περιορισμοί στο επίπεδο παραγωγής και έγχυσης της μονάδας.

Υπενθυμίζει δε ότι το εν λόγω έργο κατασκευάζεται στο πλαίσιο του Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας και Κατανόησης που υπέγραψε η εταιρία με τους Δήμους Κοζάνης, Εορδαίας και Αμυνταίου και την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας της Περιοχής για τη διασφάλιση και τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης.

«Η μονάδα ΣΗΘΥΑ αποτελεί ίσως το πιο κρίσιμο έργο από τα νέα μέσα παραγωγής θερμικής ενέργειας σε χώρους της ΔΕΗ (ΑΗΣ Καρδιάς, Πτολεμαϊδα 5) από τα νέα μέσα παραγωγής ενέργειας, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της τελικής τιμής θερμικής ενέργειας την οποία θα προμηθεύονται οι δημοτικές επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης από το διασυνδεδεμένο σύστημα» αναφέρει στην επιστολή της η ΔΕΗ, τονίζοντας ότι ο όλος σχεδιασμός του έργου έγινε με την παραδοχή λειτουργίας της μέγιστης παραγωγικής ικανότητας του έργου.
«Η οποιαδήποτε μείωση του επιπέδου παραγωγής της μονάδας ΣΗΘΥΑ θα επιφέρει αύξηση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής θερμικής ενέργειας και κατά συνέπεια αύξηση της αντίστοιχης τιμής τηλεθέρμανσης» υπογραμμίζει η εταιρία, τονίζοντας ότι μία τέτοια εξέλιξη δεν συνάδει με τους στόχους της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ο προυπολογισμός της νέας μονάδας είναι 80 εκτ ευρώ και η παραγόμενη θερμική ισχύς της ≥ 65MWth.

 

Μοιραστείτε την είδηση