Τη Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

10 Min Read

Την Μ.Δευτέρα 22 Απριλίου και ώρα 13:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

- Advertisement -

 

 1. Έγκριση ή μη της διαπραγμάτευσης και κατακύρωση για τα «Ταχυδρομικά τέλη» (ΟΜΑΔΑ Β Ταχυμεταφορές) προϋπολογισμού 3.713,80 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 212/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=8.000,00 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης, για επέκταση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 26.03.2019 ύ Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου» προϋπολογισμού 50.869,14 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 280/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη των από 06.03.2019 & 02.04.2019 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελίμειας», προϋπολογισμού 47.999,22 μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 216/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 26.03.2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 85.943,27 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 292/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη των από 09.04.2019 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για τη «Μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip – container)» προϋπολογισμού 40.161.60 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Έγκριση ή μη των από 08.03.2019 & 03.04.2019 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για τις «Υπηρεσίες φύλαξης Αμαξοστασίου του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 93.186,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 241/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 24.01.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π)» προϋπολογισμού 59.197,79 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 148/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 21.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου, για τις «Αναπλάσεις φύτευσης υπαίθριων Δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου» προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 225/2017.

 

 • Έγκριση ή μη του από 28.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου για την «Τοποθέτηση μόνιμου Αθλητικού Δαπέδου στο Κλειστό Γυμναστήριο της Τ.Κ. Άνω Κώμης» προϋπολογισμού 46.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 257/2017.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 28.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου για την «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 402.600,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 95/2018.

 

 • Έγκριση ή μη του από 27.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου για την «Βελτίωση οδοστρωμάτων πόλης Κοζάνης» προϋπολογισμού 619.999,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 14/2019.

 

 • Έγκριση ή μη του από 03.04.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου για την «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών μικρής κλίμακας» προϋπολογισμού 194.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 18/2019.

 

 • Έγκριση ή μη του από 11.04.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου για την «Διαμόρφωση ΚΧ & Πεζοδρομίων στις Τ.Κ. Λευκόβρυσης, Πρωτοχωρίου, Καλαμιάς & Εξοχής στης Δ.Ε Κοζάνης» προϋπολογισμού 88.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%και αριθμό μελέτης 6/2019.

 

 • Έγκριση ή μη της με αριθμό 76/2019 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης» προϋπολογισμού 578.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 • Έγκριση ή μη της με αριθμό 77/2019 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Λιάπειου Κολυμβητηρίου Κοζάνης» προϋπολογισμού 247.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Καθορισμός των όρων διακήρυξης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου κτιρίου Βιβλιοθήκης» προϋπολογισμού 569.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% με αριθμό μελέτης 37/2018 – Κατάργηση της με αριθμ. 108/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 • Έγκριση ή μη της με αριθμό 102/2019 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση στέγης Κολυμβητηρίου Δ.Α.Κ. Κοζάνης» προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 • Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής της με αριθμό 118/2019 μελέτης, με τίτλο «Ολοκλήρωση υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 24.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων για την για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ στις ετήσιες εμποροπανηγύρεις του Δήμου 2019:
 2. Αγίου Πνεύματος στην Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης και
 3. στην Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης “ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ”

 

 • Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 39,21787 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης ακινήτου, Ε=44,10 τ.μ., ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨ που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 23 του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση (1) ακινήτου που αποτελείται από ισόγειο χώρο Ε=75,65 τ.μ. και πατάρι Ε=34,22 τ.μ. ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος ¨Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨ που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 27 του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη των από 01.03.2019 & 15.04.2019 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, και Τεχνικών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για τη «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη», προϋπολογισμού 59.999,72 μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 217/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 15.04.2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για τη «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αιανής», προϋπολογισμού 48.998,36 μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 215/2018. – Λήψη απόφασης.

 

 1. Έγκριση ή μη των από 03.04.2019 & 15.04.2019 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για τη «Μίσθωση και αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση (press)» προϋπολογισμού 19.696.10 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 17/2019.

 

 1. Έγκριση ή μη των από 02.04.2019 & 15.04.2019 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για τη «Μίσθωση Μηχανημάτων ΔΕ Κοζάνης» προϋπολογισμού 24.552,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 49/2019.

 

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 85/2019 μελέτης, του τρόπου κατασκευής, τον καθορισμό των όρων διακήρυξης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση υποδομών οικισμών ΔΕ Δημητρίου Υψηλάντη » προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Έγκριση ή μη με απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης ενός ακινήτου Ε= 80 τ.μ. επί της οδού Εγνατίας αρ. 130 στη Θεσσαλονίκη ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=27.000,00 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

 • Έγκριση ή μη του από 02.04.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, & Τεχνικών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών Προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομέτρων άρδευσης» προϋπολογισμού 49.947,20 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 36/2019 .

 

 1. Τροποποίηση της με αριθμό 747/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί υποβολής δικαιώματος χρήσης των Δημοτικών Κοιμητηρίων για το 2019»

 

 1. Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 29479/11.09.2018 σύμβασης για την «Παραγωγή πρωτογενούς υλικού –τουριστικών οδηγών, εκτυπώσεις και αναμνηστικά δώρα» ποσού 13.578 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Καθορισμός τελών υπαίθριου εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017, για το έτος 2019.

 

 1. 5η Τροποποίηση – αναμόρφωση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2019.
 2. Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης & Ταμειακού απολογισμού) έτους 2018 του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση