Τη μελέτη του ΕΜΠ για τα αίτια αυξημένης συγκέντρωσης χρωμίου στα νερά της λεκάνης Σαριγκιόλ ζήτησε από τη ΔΕΗ ο Δήμαρχος Κοζάνης

1 Min Read

Με επιστολή του σήμερα ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης  ζήτησε από τη ΔΕΗ την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Εργαστήριο Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών) με αντικείμενο τη μελέτη του βαθμού αλληλεπίδρασης φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων, στα υδροχημικά χαρακτηριστικά των υπόγειων και επιφανειακών υδροφορέων, στη λεκάνη Σαριγκιόλ (περιοχή Πτολεμαΐδας – Κοζάνης), κυρίως ως προς την παρουσία
εξασθενούς χρωμίου και άλλων βαρέων μετάλλων.
Ο Δήμος Κοζάνης παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και θα κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε η τοπική κοινωνία να λάβει τις
απαιτούμενες απαντήσεις. Η δημοσιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων αποτελεί απαραίτητη συνθήκη στη κατεύθυνση αυτή.

Μοιραστείτε την είδηση