Τι συμβαίνει με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κοζάνης (ΓΠΣ); Γράφει ο Χάρης Γκοβεδάρος

2 Min Read
Περί το 2001-2002 είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες για το νέο ΓΠΣ Κοζάνης.
Στο 2012 και μετά από πολυετή στασιμότητα, είχαν λυθεί κάποια θέματα σε σχέση με τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) οι οποίες βρίσκονταν εντός των νέων επεκτάσεων και είχαν θεσπιστεί περί το 1989 για προστασία της περιαστικής περιοχής της πόλης με περιορισμούς στις χρήσεις και στους όρους δόμησης.
Το 2014 με την τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) είχε ξεπεραστεί άλλο ένα σημαντικό εμπόδιο για τη ολοκλήρωση του ΓΠΣ Κοζάνης.
Με την αλλαγή της Δημοτικής Αρχής το 2015 οι προτεραιότητες άλλαξαν και μέσω ηλεκτρονικής διαβούλευσης τέθηκαν οι προτάσεις της νέας Δημοτικής Αρχής που κυρίως-μεταξύ άλλων- εστίαζαν στη σταδιακή πολεοδόμηση των επεκτάσεων των πολεοδομικών ενοτήτων και την προτεραιότητα στην περιοχή ΖΕΠ – Πανεπιστημιούπολης-Αργίλου-περιοχών μετεγκαταστάσεων Ποντοκώμης-Κλείτου, ως δεύτερου σημαντικού πολεοδομικού πόλου σε σχέση με τη Κοζάνη.
Έκτοτε πέρασαν 7 χρόνια χωρίς ο Δημότης να γνωρίζει τι συμβαίνει με το ΓΠΣ Κοζάνης. Ο ίδιος λόγω επαγγελματικής μου ιδιότητας αλλά και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είμαι σε θέση να γνωρίζω σε ποιο σημείο βρίσκεται και που “κολλά” η διαδικασία ολοκλήρωσής του, όμως σημασία έχει να γνωρίζει το σύνολο των δημοτών.
Χωρίς ουδεμία πρόθεση ή διάθεση κριτικής, απλά μόνο πρότασης, ίσως θα ήταν σκόπιμη η ενημέρωση των δημοτών περί του επικαιροποιημένου ΓΠΣ Κοζάνης σε ανοιχτή διαδικασία στην πλατεία της πόλης όπως στο παρελθόν είχα προτείνει για το ΣΒΑΚ, η οποία προσφέρεται για αντίστοιχες συναθροίσεις ιδιαίτερου βάρους κι ενδιαφέροντος και όχι μόνο για πολιτιστικές εκδηλώσεις και προεκλογικές συγκεντρώσεις.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση