Τη σύμβαση του έργου «Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» υπέγραψε ο Δήμαρχος Εορδαίας

1 Min Read

Ο Δήμος Εορδαίας υλοποιώντας εδώ και δύο χρόνια το σχεδιασμό των βελτιωτικών παρεμβάσεων στις Σχολικές Μονάδες της περιοχής συνεχίζει την ανάλογη δράση του , καθώς υπεγράφη την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα , μεταξύ του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη και του εκπροσώπου της αναδόχου Εταιρείας «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» , η σύμβαση του έργου «Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας» .
Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης των χώρων του εν λόγω, Σχολικού συγκροτήματος.
Πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση , στην οποία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση ο Δήμαρχος Εορδαίας , καθώς θα συμβάλλει στην απρόσκοπτη λειτουργία του Σχολείου.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 177.200,00 Ευρώ , ενώ ο συμβατικός χρόνος περαίωσης της εργολαβίας είναι ογδόντα (80) ημέρες από τον ορισμό των επιβλεπόντων μηχανικών .

Μοιραστείτε την είδηση