Την ανάγκη επιτάχυνσης των έργων που υλοποιούνται από το Δήμο Εορδαίας και την ΔΕΥΑ Εορδαίας, ζήτησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης

3 Min Read

Την  ανάγκη  επιτάχυνσης  των έργων που υλοποιούνται από το Δήμο Εορδαίας και την ΔΕΥΑ Εορδαίας,  επισήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, κατά την διάρκεια της συνάντησης του, με τον Δήμαρχο Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Εορδαίας την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη,  του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης Νίκου Λυσσαρίδη, των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διαχειριστικής Αρχής.

- Advertisement -

Κατά την διάρκεια της συνάντησης αρχικά,  συζητήθηκαν τα έργα του Δήμου Εορδαίας και της ΔΕΥΑ Εορδαίας, που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη και την Διαχειριστική Αρχή, η αναγκαιότητα περεταίρω επιτάχυνσης των ενεργειών από τον δικαιούχο που είναι ο Δήμος Εορδαίας, για την εμπρόθεσμη και έντεχνη υλοποίηση των έργων.

Συγχρόνως, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνάντηση στα έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης της λεκάνης απορροής του Σουλού και συγκριμένα:

(1)  Το έργο με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστίου,  Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας» προϋπολογισμού 7,94 εκ.€ με φορέα υλοποίησης την ΔΕΥΑ Εορδαίας, το οποίο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στις 16.07.2018.

(2)  Το έργο με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πεντάβρυσου και Ανατολικού και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών ΑνατολικούΠεντάβρυσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας προϋπολογισμού 4,46 εκ.€ με φορέα υλοποίησης την ΔΕΥΑ Εορδαίας, το οποίο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στις 22.02.2021.

(3)  Το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαΐδας» προϋπολογισμού 3,96 εκ.€ με φορά υλοποίησης τη ΔΕΥΑ Εορδαίας, το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 στις 23.10.2017 με στόχο την επέκταση και αναβάθμιση της υφιστάμενης ΕΕΛ Πτολεμαΐδας προκειμένου να υποδεχθεί τα λύματα των οικισμών των προηγούμενων έργων.

Ακολούθησαν τα έργα της ΔΕΥΑ Εορδαίας, έργα σημαντικά στους τομείς Περιβάλλοντος.

Στη συνάντηση διαπιστώθηκε, σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων, η οποία οφείλεται κυρίως στην μη ολοκλήρωση από την πλευρά της ΔΕΥΑ Εορδαίας των ενεργειών της, για την σύσταση «Δουλεία Διόδου»

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαμέσου της Π.Ε. Κοζάνης έχει αναλάβει ως συνδικαιούχος τα τεχνικά έργα των λυμάτων της ΔΕΥΑ Εορδαίας, προκειμένου να υποβοηθήσει  τον φορέα, λόγω   έλλειψης   προσωπικού.

Επιπροσθέτως,  μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας υλοποίησης  των έργων ακολούθησε διάλογος, σε ζητήματα Αναπτυξιακού περιεχομένου, τοπικού και διαπεριφερειακού χαρακτήρα .

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση