Την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας

4 Min Read

Tην Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Απ’ ευθείας ανάθεση εκμίσθωσης χώρου Εγκατάστασης ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ της ετήσιας εμποροπανήγυρης Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

- Advertisement -

2. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση καμπινών του ΟΤΕ στην Πόλη της Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής : Η Δ/ντρια Π.Υ Αγγελίδου Φωτεινή

3. Παραχώρηση κατά χρήση έκταση στην ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ
Εισηγητής : Η Δ/ντρια Π.Υ Αγγελίδου Φωτεινή

4. Ανταλλαγή τμήματος Δημοτικής έκτασης με ιδιωτική ιδιοκτησία
Εισηγητής : Η Δ/ντρια Π.Υ Αγγελίδου Φωτεινή
5. Παροχή σύμφωνης γνώμης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας στο Αναψυκτήριο του Καστανόδασους.
Εισηγητής : Η Δ/ντρια Π.Υ Αγγελίδου Φωτεινή

6. Αποδοχή οχήματος από τις αποθήκες Τελωνείου Πτολεμαίδας.
Εισηγητής : Η Δ/ντρια Π.Υ Αγγελίδου Φωτεινή

7. Έγκριση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής : Ιτσκου Κατερίνα Γραφ. Προγραμματισμού

8. Υποβολή πρότασης Κατασκευή Νηπιαγωγείου στην ΤΚ Πύργων.
Εισηγητής : Ιτσκου Κατερίνα Γραφ. Προγραμματισμού

9. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας για το έργο Επισκευή κυκλοφοριακών κόμβων Περδίκκα.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης.

10. Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

11. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2017.
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής Διαφόρων έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης

13. Έγκριση πρωτοκόλλου επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης

14. Παραλαβή μελετών.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης

15. Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης
16. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργου .
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης

17. Εγκατάσταση δύο τηλεφωνικών γραμμών στο κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.
18. Διαγραφή ποσών από τον Βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

19. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ΔΣ Παντελής Παπαοικονόμου

20. Συμβάσεις μισθώσεων
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

21. Συγκρότηση επιτροπών .
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ΔΣ Παντελής Παπαοικονόμου

22. Έγκριση απόδοσης πάγιας προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

23. Εξουσιοδότηση αντιδημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ – Εξαγωγή παροχών Ηλεκτροδότησης από τον Πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου και ένταξη τους στην ΔΕΤΗΠ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

24. Επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 3ο% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

25. Έγκριση προμηθειών ( γάλα και είδη καθαριότητας για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ )
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

26. Αποδοχή παραίτησης μέλους από επιτροπές του Δήμου – Ορισμός νέου.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παντελής Παπαοικονόμου

27. Χορήγηση – μεταβίβαση άδειών παραγωγών πωλητή λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χαιτίδης

28. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χαιτίδης

29. Καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2018.
Εισηγητές οι αντιδήμαρχοι : Παπάς Ευθύμιος και Σερσέμης Κων/νος

30. Έγκριση αποφάσεων ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ
Εισηγητής : Η Πρόεδρος του ΝΠ Μαρία Κύρκα.

31. Έγκριση αποφάσεων Σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Σχ. Επιτρ Αριστερίδης Ιωάννης

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής

Μοιραστείτε την είδηση