Την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

8 Min Read

Την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου και ώρα 7.00 μ.μ. στο Κοβεντάρειο, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με τα παρακάτω θέματα:

1.   Ενημέρωση για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης από τον Πρόεδρο του ΟΑΠΝ κ. Ιωάννη Ιωαννίδη
2.   Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για κατοικίες, φιλανθρωπικά νοσηλευτικά ιδρύματα, καταστήματα, ξενοδοχεία για το έτος 2019.

Εισηγητές: κ.κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης, Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης, Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

3.   Ανακαθορισμός του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το έτος 2019.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

4.   Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2019.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

5.   Ανακαθορισμός των συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2019.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

6.   Ανακαθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους και εξόδους των ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ) για το έτος 2019.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

7.   Επιβολή δικαιώματος βοσκής στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

8.   Επιβολή δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το έτος 2019.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

9.   Ανακαθορισμός τέλους στάθμευσης (παρκόμετρα) για το έτος 2019.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

10. Επιβολή δικαιώματος χρήσης Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2019.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

11. Επιβολή τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων στον κλειστό Σταθμό στην Πλατεία Συντάγματος για το έτος 2019.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

12. Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

13. Επιβολή τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας για το έτος 2019

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

14. Καθορισμός τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών λαϊκών αγορών για το έτος 2019.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

15. Καθορισμός τέλους χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων στα πλαίσια της παρ.1 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

16. Μείωση τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για πολύτεκνους, απόρους (κατόχους κάρτας αλληλεγγύης) & ΑΜΕΑ

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

17. Έγκριση της αριθμ. 195/2018 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με θέμα: Έγκριση χρέωσης τελών σύνδεσης αποχέτευσης Τ.Κ. Βατερού και Μαυροδενδρίου.

Εισηγητές: κ.κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ, Γεώργιος Παυλίδης, Γενικός Δ/ντής ΔΕΥΑΚ.

18. Εξέταση αιτήματος Δεληζήση Βασιλικής και Καρολίνας-Δέσποινας για καταβολή δαπάνης ποσού 13.444,08 ευρώ, για έκδοση οικοδομικής αδείας στο Ο.Τ.644 οικόπεδό τους, λόγω τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κοζάνης από τον Δήμο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης αμαξοστασίου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας υποδομών Δήμου Κοζάνης για ΑΜΕΑ.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

21. Έγκριση 2ου (τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου: Ανακατασκευή αύλειου χώρου και χώρου γηπέδων Μπάσκετ στο Δ.Α.Κ. Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λ.π. Άνω Κώμης

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

23. Εξέταση αίτησης Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης για τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 322Α.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

24. Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: Τοπικό σχέδιο δημιουργίας εικαστικών παρεμβάσεων.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

25. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής σύμβασης για το έργο: Τοποθέτηση μόνιμου αθλητικού δαπέδου στο Κλειστό Γυμναστήριο της Τ.Κ. άνω Κώμης του Δήμου Κοζάνης του Νομού Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

26. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής σύμβασης για το έργο: Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) του Δήμου Κοζάνης, Νομού Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

27. Ορισμός του Δήμου Κοζάνης ως διαχειριστή για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

28. Εξειδίκευση διαφόρων πιστώσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

29. Τροποποίηση της αριθμ. 508/2018 Α.Δ.Σ. ως προς τη σύσταση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων καταλληλότητας για τη μίσθωση ακινήτου στέγασης παιδικού σταθμού Κρόκου.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

30. Εξέταση αιτήσεων α) ΟΠΤΙΚΑ ΔΑΔΑΜΟΓΙΑΣ Ο.Ε. και β) Ζιάμπρας Π. και υιός, για συνέχιση μείωσης ενοικίων δημοτικών καταστημάτων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

31. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικών εκτάσεων: δεξαμενών, γεωτρήσεων, πηγών υδραγωγείων που βρίσκονται στη Δ.Ε. Ελλησπόντου, στη ΔΕΥΑΚ.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

32. Τροποποίηση της αριθμ. 586/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με αντικείμενο τη μελέτη για τη βελτιστοποίηση των Α.Σ.Α. στο Δήμο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

33. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης τριών ποδηλάτων στα πλαίσια των δράσεων για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

34. Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και παράτασης διάρκειας Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: Μελέτη για τη βελτιστοποίηση διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

35. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

36. Διαγραφή προστίμου παράβασης του κανονισμού άρδευσης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Βακουφτσής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

37. Ανάκληση της αριθμ. 197/2015 Α.Δ.Σ. σχετικά με την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 70.000,00 τ.μ. η οποία εμπίπτει στο αρ. 401 χέρσο Κοίλων (διανομή 1940 Κοίλων) για τη δημιουργία λαχανόκηπου.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

38. Ενημέρωση και Αποδοχή της θετικής απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της «Κοβενταρείου Δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης»

Εισηγητής:κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

39. Έγκριση αριθμ,260/2018 μελέτης του έργου «Επισκευή Σκαλοστασίων & Νεκροταφείου πόλης Κοζάνης» και τρόπος εκτέλεσης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

40. Υποβολή πρότασης για ένταξη έργου στο ΕΑΠ 2012-2016 με τίτλο «Επέκταση προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων Β φάση,προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κοζάνης».

Εισηγητής:κ. Γρηγοριάδης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος

41. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής : Γ.Γ. του Δήμου

42. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις
 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

   
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

   

 

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση