Την Δευτέρα 27 Αυγούστου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

8 Min Read

Την Δευτέρα 27 Αυγούστου και ώρα 8.00 μ.μ, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στο Κοβεντάρειο, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ
Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
2. Έγκριση η μη πρακτικού Διοικούσας Επιτροπής του Δρίζειου Κληροδοτήματος» για χορήγηση εκτάκτου βοηθήματος γάμου για το έτος 2017.
Εισηγητής: Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
3. Εξέταση αίτησης Χαριτωνίδη Δημήτριου για τροποποίηση της αριθμ. 12/2010 Α.Δ.Σ. που αφορά τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 225.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
4. Εξέταση αιτήματος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 351Α και συγκεκριμένα την αλλαγή χρήσης από «Παιδική Χαρά» σε Κ.Χ.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
5. Τροποποίηση της αριθμ. 312/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Βασίλης Μπουγιοτόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κοζάνης
6. Εξέταση αίτησης Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 322Α.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7. Εξέταση του με αριθμό 2/30-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Ονομασίας Οδών, Πλατειών – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8. Έγκριση τροποποίησης της από 02-02-2018 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: Ανακατασκευή αύλειου χώρου και χώρου γηπέδων μπάσκετ στο ΔΑΚ Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9. Εξέταση αιτήματος Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης για κοπή τριών (3) δένδρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10. Έγκριση Πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής παλιού ΣΜΑ Κοζάνης στην περιοχή «Νιάημερος».
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11. Ανακοίνωση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΟΥΡΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12. Α) Έγκριση 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Συντήρηση υπαίθριου θεάτρου Κοζάνης – 1η ΣΣ Β) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Βελτίωση εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων πόλης Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Δημιουργία Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κλείτου Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους πόλης Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο δημοτικό σχολείο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των έργων: α) Έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης Τ.Κ. Πολυμύλου, β) Εκσυγχρονισμός – βελτίωση χώρων πρασίνου – αναψυχής.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18. Χορήγηση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19. Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπιση θεομηνιών 2018-2019.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση & εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων άρδευσης & οικίσκων.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επισκευές και βελτιώσεις υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23. Έγκριση μελετών και τρόπος εκτέλεσης των έργων:α)191/2018 Βελτίωση προσβασιμότητας οδών εκτός σχεδίου πόλης Κοζάνης, β)190/2018 Αποκατάσταση οδού Χρωμίου – Ποντινής.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
24. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου της Βιβλιοθήκης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Οικιστική & Περιβαλλοντική αναβάθμιση Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Δημ.Υψηλάντη, Πτελέας, Οινόης
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27. Διαγραφές διαφόρων ποσών – Εξειδίκευση διαφόρων πιστώσεων
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
28. Έγκριση μελέτης και σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου με ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών 2018-2019.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
29. Έγκριση υπογραφής σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου Κοζάνη – Χρώμιο
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
30. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων για καλλιέργεια Τ.Κ. Σιδηρών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
31. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 52.669,00 τ.μ. τμήμα του υπ’ αριθμ. 721 χέρσου κοινοτικού της Τ.Κ. Αλωνακίων για επέκταση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
32. Έγκριση απευθείας σύναψης σύμβασης μίσθωσης ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης των 7ου, 14ου, 15ου και Α’ τμήματος 20ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Κοζάνης
33. ΕΑΠ 2012-2016 Νέες εντάξεις – Απεντάξεις έργων.
Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
34. Έγκριση της αριθμ. 97/2018 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης με θέμα «5η Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΚΔΒΚ έτους 2018»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
35. Εξέταση αιτήματος Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης για παραχώρηση της χρήσης του υπόγειου του Εκθεσιακού Χώρου της Νέας Βιβλιοθήκης.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
36. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με τίτλο: Μελέτη για τη βελτιστοποίηση της Διαχείρισης των Α.Σ.Α. στο Δήμο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
37. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΔΗ.ΚΟ. Α.Ε. του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
38. Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Αλωνακίων «ΠΟΝΤΟΣ» για παραχώρηση της χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου Αλωνακίων για τις ανάγκες του συλλόγου.
Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
39. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON-2020-
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
40. Έγκριση μελέτης 7/2018 με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
41. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις.
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

Μοιραστείτε την είδηση