Την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

5 Min Read

Την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου και ώρα 7.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο με τα παρακάτω θέματα:

1.   Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ: α)358/2018 Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής ύδρευσης – αποχέτευσης – τηλεθέρμανσης έτους 2019, β) 7/2019 Επαναδιατύπωση άρθρου 3 παρ. 4 της νέας Σύμβασης Παροχής Θερμικής Ενέργειας (ΣΠΘΕ) ΔΕΗ-ΔΕΥΑΚ-ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ.

Εισηγητές: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ, κ. Γεώργιος Παυλίδης, Γενικός Δ/ντής ΔΕΥΑΚ.

2.   Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Ντέλμας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.

3.   Γνωμοδότηση επί των συμπληρώσεων – διορθώσεων της Μελέτης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Νέων Κοιμητηρίων πόλης Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

4.   Αποδοχή ένταξης έργου   «Ολοκλήρωση μελετών έργων υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης (Οριοθέτηση οικοπέδων, εξωτερική οδοποιία, όμβρια και άρδευση» στο ΕΑΠ.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5.   Έγκριση Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, α)75/2018 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018, β)79/2018 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018

Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

6.   Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, α) 4/2019 Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 2019, β) 5/2019 Έγκριση Αιτιολογικής Έκθεσης ΔΗΠΕΘΕ για το Δήμο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

7.   Έγκριση Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης ΟΑΠΝ α)1/2019 «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2019», β) 2/2019 «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019».

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ

8.   Έγκριση Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης: α) 1/2019 Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας έτους 2019, β) Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης 2019 με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτική προϋπολογισμό με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.

9.   Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών

Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10. Έγκριση Πρακτικού 10/2018 της Επιτροπής Καταστροφής Υλικών που δεν έχουν καμία αξία.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος

11. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής υλικών της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος

12. Χορήγηση 2ης παράτασης της 1ης, 2ης και 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΟΥΡΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13. Χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο γυμνάσιο Καπνοχωρίου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Βελτίωση ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο Κρόκου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

16. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Οικιστική και περιβαλλοντική αναβάθμιση Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλησπόντου Δ.Ε. Υψηλάντη, Πτελέας, Οινόης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

17. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

18. Εξειδίκευση διαφόρων πιστώσεων – επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών – Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

19. Τροποποίηση της αριθμ. 725/2018 Α.Δ.Σ. λόγω εσφαλμένης εγγραφής εμβαδού και έλλειψης χαρακτηρισμού, δημοτικής έκτασης η χρήση της οποίας παραχωρείται στη ΔΕΥΑΚ.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

20. Τακτοποίηση Παγίας Προκαταβολής Υπολόγων έτους 2018

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

21. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)» Β’ Φάση».

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

22. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες του τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος.

23. Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος.

24. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις
 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

   
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

   
Μοιραστείτε την είδηση