Την ενίσχυση του ΕΚΑΒ Κοζάνης σε υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό συνολικού π/υ 867.727,20 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

1 Min Read

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020 της πράξης «Δράσεις ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω Covid 19» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» (ΕΤΠΑ) με δικαιούχο το ΕΚΑΒ Κοζάνης.

Τα παραδοτέα της πράξης διαρθρώνονται σε  δυο (2) βασικούς πυλώνες αναφοράς. Στον 1ο Πυλώνα που αφορά στην ενίσχυση του ΕΚΑΒ Κοζάνης σε υποδομές και στον 2ο  Πυλώνα που αφορά στην ενίσχυση του ΕΚΑΒ Κοζάνης σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.  Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 867.727,20 €.

- Advertisement -

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πράξης  τα στελέχη και το προσωπικό του ΕΚΑΒ Κοζάνης θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στην πανδημία του Covid 19 με ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε μια ιδιαιτέρως επιβαρυμένη υγειονομικά γεωγραφικά περιφέρεια.

Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι η βελτίωση του επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.

Μοιραστείτε την είδηση