Την Παρασκευή 1 Ιουνίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

4 Min Read

Την Παρασκευή 1 Ιουνίου και ώρα 8.00 μ.μ. στο Κοβεντάρειο συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, με τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΟΣΕ Α.Ε. – ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για το έργο: Μελέτη – Κατασκευή Τεχνικού Έργου CUT & COVER (TUNNEL) στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
2. Εξέταση αιτήματος Σωματείου Ιδιοκτητών Καφετεριών – Καφεζαχαροπλαστείων «Ο ΕΡΜΗΣ» για μείωση τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας με αντικείμενο: Κατασκευή Αγωνιστικού Μονοθεσίου Formula Student και συμμετοχή της φοιτητικής ομάδας TEIWM Racing του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο διαγωνισμό Formula SAE Italy 2018
Εισηγήτρια: Κα Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες του τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος.
5. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
6. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υλικών (πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 1100 λ.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λ.π. Άνω Κώμης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Εσωτερική οδοποιία οικισμού Νέας Ποντοκώμης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10. Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης τμήματος της προμήθειας Λαμπτήρων φωτιστικών 2017.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τοπική Κοινότητα Κοιλάδας και στον οικισμό Κίσσας.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών μεταξύ οικισμών»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13. Έγκριση της αριθμ. 23/2018 Α.Δ.Σ. του ΟΑΠΝ με θέμα: Αποδοχή δωρεάς εν ζωή Διαμαντή & Ρηγούλας Βαντή στη φιλαρμονική ΠΑΝΔΩΡΑ του ΝΠΔΔ ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης.
14. Έγκριση της αριθμ. 15/2018 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης με θέμα: 2η Αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΔΒΚ.
15. Έγκριση και δέσμευση πιστώσεων ποσού 1.038,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16. Κατάργηση η μη θέσης σχολάζοντος περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κερασέας του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17. Καθορισμός ετήσιου τέλους για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του Β΄ΚΑΠΗ Κοζάνης και έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τα κυλικεία των Α΄ και Γ΄ ΚΑΠΗ Δ.Κ. Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18. Έγκριση πίνακα μορίων (μοριοδότηση) για την κατάταξη των αιτήσεων εγγραφής νηπίων και βρεφών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος.
19. Συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης στη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προγράμματος για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος.
20. Εξέταση αιτήματος Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. για συζήτηση και έκδοση η μη ψηφίσματος επί του θέματος των Συντάξεων Χηρείας, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 12 του ν.4387/2016.
21. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις.
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση