Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου

1 Min Read

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα,

την 21η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους

παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

  1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε Τσοτυλίου».
  2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή, Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Βοΐου»».
  3. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση οδού οικίας Αδάμου Αικατερίνης 50μ. και κρασπέδωση» με απευθείας ανάθεση.
  4. Έγκριση δαπανών που εξοφλήθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή.
  5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα Δαμασκηνιάς.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

Μοιραστείτε την είδηση