Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας

4 Min Read

Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

1: Προσφυγή στη Διαδικασία με Διαπραγμάτευση για την Ανάθεση της Σύμβασης: «Προμήθεια Υλικών – Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων και Εργασιών Επισκευής και Συντήρησης Επιβατικών Οχημάτων της Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με αριθ. Διακήρυξης 19/2018» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.600,00€ με Φ.Π.Α
Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού, κ. Βασίλειος Κωτούλας

- Advertisement -

2: Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση αδιάθετων Τμημάτων
σύμβασης : «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ . ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΔΡΑΣ, 2. ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ 3. ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ» _ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 443.595,71 € με Φ.Π.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 21.627,27 € με Φ.Π.Α

Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού, κ. Βασίλειος Κωτούλας

3: Έγκριση Ισολογισμού και Έκθεση Πεπραγμένων του ΚΕ.ΠΕ. για το Έτος 2017
Εισηγητής : ο Πρόεδρος του Κέντρου Περιβάλλοντος, κ. Παύλος Τσότσος

4: Έγκριση Ανοίγματος Τραπεζικού Λογαριασμού
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ευάγγελος Σημανδράκος

5:Θέσπιση Πάγιου κατ’ αποκοπή Χορηγήματος Καθαριότητας Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας Εντός και Εκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών Α’ /θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης για το Έτος 2018-2019
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

6: Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ε.Β.Ε. Φλώρινας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για την Υλοποίηση του Έργου «Επισκευή – συντήρηση κτιρίου Ε.Β.Ε. Φλώρινας»
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

7: Έγκριση Τροποποίησης 1/2018 του Πίνακα Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

8: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΙΔΜ), για την Υλοποίηση του Έργου : Μετρήσεις, Ανάλυση Ενεργειακής Κατάστασης και Ανάπτυξη Μοντέλου Ενεργειακής Αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς Προϋπολογισμού Εξήντα Δυο Χιλιάδες Ευρώ (62.000,00)€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

9: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «Αποκατάσταση Βλαβών στο Οδικό Δίκτυο του Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου» Προϋπολογισμού : 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

10: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «Συντήρηση Εσωτερικής Οδοποιίας στο Τ.Δ. Καστανιάς Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Προϋπολογισμού : 95.177,92 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

11: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Δήμου Κοζάνης για το Έργο «Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο του Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

12: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων – Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας – Δήμου Κοζάνης- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

13: Έγκριση Πρότασης Ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του Έργου με Τίτλο: «Αύξηση θερμικής ισχύος της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

14: 1η Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

15: Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019
(Β Μέρος : Επιχειρησιακός Σχεδιασμός)
Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρος Καρυπίδης

O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Φώτιος Κεχαγιάς

Μοιραστείτε την είδηση