Την πρόσκληση του νέου καλλιτεχνικού συμβούλου «βγάζει στον αέρα» το ΔΗΠΕΘΕ

1 Min Read

Την πρόσκληση ενδιαφέροντος του καλλιτεχνικού συμβούλου βγάζει στον «αέρα» το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, αφού στις 31 Ιανουαρίου λήγει η θητεία της νυν καλλιτεχνικής διευθύντριας Ελένης Δημοπούλου.
Η επιλογή του συμβούλου θα γίνει από το σύνολο των (παρόντων) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με μυστική ψηφοφορία. Θα προηγηθεί 10λεπτη συνέντευξη του κάθε υποψηφίου που θα πληροί τα τυπικά προσόντα.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 12μηνη, με δικαίωμα πρόωρης λύσης της από την Επιχείρηση, εάν διαπιστωθεί ότι το παραγόμενο έργο είναι κατώτερο του αναμενόμενου.
Η ετήσια αμοιβή του θα ανέρχεται στο ποσό των 17.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και η πληρωμή θα γίνεται με Δελτίο/ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
Απαιτείται καθημερινή οχτάωρη φυσική παρουσία του στην έδρα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.
Στις αρμοδιότητες του καλλιτεχνικού συμβούλου θα είναι μεταξύ άλλων η πρόταση για τα έργα που θα ανέβουν από την Κεντρική, Παιδική, Εφηβική, Ερασιτεχνική και Πειραματική Σκηνή του Θεάτρου, τα ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλα.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Μοιραστείτε την είδηση