Την πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) 2021-2027, κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γ. Κασαπίδης στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3 Min Read

Τεκμηριωμένη πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) 2021-2027 απέστειλε σήμερα 02.03.21, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης, στον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νικόλαο Παπαθανάση.

Στην πρότασή της, η οποία προέκυψε κατόπιν τεκμηριωμένης μελέτης αναπτυξιακών δεικτών αλλά και οικονομικών δεδομένων των τελευταίων ετών, η Περιφέρεια προτείνει την αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2021-2027, από το 25%, 35% και 45% αντίστοιχα για τις μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις όπως ισχύει σήμερα, στο 50%, 60% και 70% αντίστοιχα. Ήδη βάσει του νέου ΑΕΠ και της κατάταξης της Περιφέρειάς μας στις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες της Ευρώπης για τη νέα προγραμματική περίοδο, τα ποσοστά ενίσχυσης επενδύσεων στα όρια της Περιφέρειάς μας, ανέρχονται στο 40%, 50% και 60% αντίστοιχα για τις μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, προτείνεται η τροποποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου (Ν.4399/2016), ώστε η επιδότηση να χορηγείται στο σύνολο του ποσοστού ενίσχυσης του Χ.Π.Ε. και όχι στο 70% αυτού, καθώς το όφελος από την φοροαπαλλαγή του υπόλοιπου 30% τείνει πλέον, με δεδομένη την οικονομική κατάσταση, να εκμηδενιστεί.

- Advertisement -

Επιπλέον, ο Περιφερειάρχης κ. Κασαπίδης, στην επιστολή του  προς τον κ. Παπαθανάση, ζήτησε να ληφθεί  υπόψη από την Κυβέρνηση κατά την διαμόρφωση της τελικής πρότασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η στρεβλή εικόνα του Α.Ε.Π. της Περιφέρειας εξαιτίας της οικονομικής δραστηριότητας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην περιοχή κατά την προηγούμενη περίοδο 2014-2020 και η κατάταξη της Π.Δ.Μ. στην κατηγορία των ανεπτυγμένων Περιφερειών. Ένα γεγονός που, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, οδήγησε στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα επιδότησης και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Επιπρόσθετα, η ρύθμιση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη, στην προσπάθεια δημιουργίας ελκυστικού περιβάλλοντος για την υποδοχή επενδύσεων στο πλαίσιο της Απολιγνιτοποίησης και προς αποφυγή περαιτέρω ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή των κινήτρων που θα δοθούν στις ζώνες Απολιγνιτοποίησης.

Η στήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων και η προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και προς την κατεύθυνση αυτή, εργάζεται η Περιφερειακή Αρχή καταβάλλοντας ένα συνεχή και κοπιαστικό αγώνα.

 

Μοιραστείτε την είδηση