Την τέφρα «δείχνει» ως υπαίτια για το εξασθενές χρώμιο στα νερά Αγ. Δημητρίου-Ρυακίου- Ακρινής μελέτη του ΑΠΘ- Ακριβώς αντίθετα τα αποτελέσματα από αυτά του ΕΜΠ για τη ΔΕΗ

2 Min Read

Τα αποτελέσματα της μελέτης, που εκπόνησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δήμου Κοζάνης και ΔΕΥΑΚ για τον εντοπισμό της  προέλευσης του εξασθενούς  χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων Ακρινής, Αγίου Δημητρίου και Ρυακίου του Δήμου Κοζάνης, παρουσιάστηκαν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υπενθυμίζουμε πως το πρόβλημα προέκυψε το  2013 όταν εντοπίστηκαν υπερβάσεις στα επίπεδα χρωμίου στο πόσιμο νερό των τριών δημοτικών διαμερισμάτων και η μελέτη κράτησε λόγω της δυσκολίας της περισσότερο από 2 χρόνια.

Κεντρικό εύρημα των μελετητών  είναι πως το εξασθενές χρώμιο, που είναι επικίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό, προϋπήρχε στα νερά της περιοχής  και δεν είχε εντοπιστεί για χρόνια γιατί δεν έγιναν οι απαραίτητες μετρήσεις από τους  Δήμους εφόσον δεν προβλεπόταν από τη νομοθεσία.

Ο επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Γεωολογίας του ΑΠΘ Νικόλαος Καντηράνης δήλωσε πως καθοριστικός επιβαρυντικός παράγοντας για την παρουσίας εξασθενούς χρωμίου στο νερό της περιοχής είναι η τέφρα, που προέρχεται από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ και ο ταινιόδρομος που περνά από τα χωριά αυτά καθώς και σε προϊόντα εξαλλοίωσης των οφιολιθικών σχηματισμών.

Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι πως μόλις τη Δευτέρα η ΔΕΗ ανακοίνωσε αποτελέσματα άλλης έρευνας, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην οποία αναφερόταν πως  είναι «αμελητέα η επίδραση της απόθεσης τέφρας στις αυξημένες συγκεντρώσεις χρωμίου στα υπόγεια νερά της λεκάνης Σαριγκιόλ» και πως « οι αυξημένες συγκεντρώσεις χρωμίου (και συνεπώς εξασθενούς χρωμίου) στα υπόγεια νερά της λεκάνης Σαριγκιόλ, είναι το σύνθετο συνδυαστικό αποτέλεσμα της επίδρασης φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων στην ευρύτερη περιοχή».

Μοιραστείτε την είδηση