Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

10 Min Read
Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 7.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

   
1.   Έγκριση μνημονίου αποδοχής σύμβασης παροχής θερμικής ενέργειας από τις μονάδες 3,4 και 5 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στην Τηλεθέρμανση Κοζάνης, καθώς επίσης και έγκριση πρακτικών της επιτροπής φιλικής επίλυσης διαφορών ΔΕΗ- ΔΕΥΑΚ.

Εισηγητές: κ.κ. Δημητριάδης Αχιλλέας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ, Γεώργιος Παυλίδης, Γενικός Δ/ντής ΔΕΥΑΚ.

2.   Παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Ντέλμας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.

3.   Παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.

4.   Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την «Μελέτη τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου για την αξιοποίηση της περιοχής του ΟΣΕ Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5.   Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη δημιουργίας 2ης Εικαστικών Παρεμβάσεων σε Δημόσιους Χώρους της πόλης της Κοζάνης σε συνεργασία με το τμήμα Εικαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

6.   Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IV. Για τη δράση με τίτλο: Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

7.   Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον «Φωτοβολταϊκό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 9,99MW και συνοδά έργα υποδομής, στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ» της Τ.Κ. Σιδερών, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την εταιρία «NOTIAS A.E.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.   Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 1MW, στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθ. 183 της Τ.Κ. Καλαμιάς, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την εταιρία ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.   Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση της με α.π. 140/19.03.2012 ΑΕΠΟ της δραστηριότητας «Μονάδα επεξεργασίας γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (βιαέριο), ισχύος 12kw, και οργανικών λιπασμάτων στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» της εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ & ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ Ο.Ε.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση της με α.π. 44724/1602/15.05.2018 ΑΕΠΟ της δραστηριότητας «Λατομείο βιομηχανικού ορυκτού Δολομίτη – Ασβεστίτη έκτασης 25871,28 τ.μ. στη θέση ΚΡΕΜΑΣΤΗ στην Τ.Κ. Κοιλάδας, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον «Φωτοβολταϊκό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 9,99MW και συνοδά έργα υποδομής, στη θέση «ΥΨΩΜΑ ΚΑΡΟΓΛΟΥ» της Τ.Κ. Σιδερών, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την εταιρία «EAST PV.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον «Φωτοβολταϊκό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 9,99MW και συνοδά έργα υποδομής, στη θέση «ΤΡΑΝΟ ΦΡΑΓΜΑ» της Τ.Κ. Σιδερών, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την εταιρία «EAST PV.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον «Φωτοβολταϊκό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 9,99MW και συνοδά έργα υποδομής, στη θέση «ΤΡΑΝΟ ΦΡΑΓΜΑ» της Τ.Κ. Σιδερών, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την εταιρία «NOTIAS A.E.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 26002/06.08.2018 αίτησης της κ. Δημητράκη Αγγελικής του Γεωργίου, για κοπή δένδρου στο χώρο των κοιμητηρίων Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Υλικών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

16. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υλικών της Προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

17. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: Εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής, άθλησης και περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο δημόσιο δάσος «ΚΟΥΡΙ» στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

18. Έγκριση ΑΠΕ του έργου: Υποδομές στήριξης της Κοινωνικής Συνοχής Τ.Κ. Πολυμύλου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή κερκίδων και ελαιοχρωματισμός 17ου Δημοτικού Σχολείου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: Ανακατασκευή αύλειου χώρου και χώρου γηπέδων Μπάσκετ στο ΔΑΚ Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

21. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: Πολιτιστικό Κέντρο Αργίλου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

22. Χορήγηση παράτασης της 1ης συνολικής προθεσμίας του έργου: Συντήρηση και επισκευή στέγης Ειδικού Σχολείου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

23. Μεταβολής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος

24. Έγκριση Α.Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας, Δήμου Κοζάνης: α)50/2018 1η Τροποποίηση κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης, β)51/2018 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018 ».

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.

25. Έγκριση της αριθμ. 188/2018 Α.Δ.Σ. της ΚΔΒΚ με θέμα: 7η Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της ΚΔΒΚ.

Εισηγητής:. Κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΚΔΒΚ.

26. Εξέταση αιτήσεων α) ΟΠΤΙΚΑ ΔΑΔΑΜΟΓΙΑΣ Ο.Ε. και β) Ζιάμπρας Π. και υιός, για συνέχιση μείωσης ενοικίων δημοτικών καταστημάτων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

27. Εξειδίκευση διαφόρων πιστώσεων – Διαγραφή διαφόρων οφειλών – Διαγραφή προσαυξήσεων

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

28. Έγκριση χορήγησης άδειας υπηρεσιών διαδικτύου για 56 Η/Υ σε κατάστημα Υ.Ε. (καφέ) επί της οδού Γ.Μπουσίου 6 & Εστίας.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

29. Ανακαθορισμός η μη των τελών άρδευσης Αλωνακίων για το έτος 2019.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

30. Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

31. Έγκριση πρόσβασης του Ταμείου του Δήμου Κοζάνης στην Υπηρεσία internet Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

32. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου SYMBI στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος interreg Europe.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

33. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Προμηθειών για την προμήθεια Ομάδας 4: Λοιπά έπιπλα του υποέργου 7 με τίτλο: Προμήθεια κινητού εξοπλισμού βιβλιοθήκης»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

34. Αναμόρφωση – τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2018 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

35. Εξέταση αιτήματος Διαμαντίδη Αντωνίου για τροποποίηση του αριθμ. 26000/03-10-2008 συμβολαίου ως προς τη θέση του ακινήτου σύμφωνα με το από τον Ιούνιο του 2018 νέο τοπογραφικό διάγραμμα.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

36. Παράταση μίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Π.Χαρίση 6, στην πόλη της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

37. Χορήγηση 1ης παράτασης της 1ης , 2ης και 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας υποέργου 1 «Αναβάθμιση ανακαίνιση υφιστάμενης πτέρυγας Β’ – Κατασκευή νέας πτέρυγας – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» της πράξης «Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Κοζάνης – Κατασκευή νέας πτέρυγας και αναμόρφωση – Αναβάθμιση υπάρχουσας πτέρυγας Β’

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

38. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Εσωτερική οδοποιία Νέας Ποντοκώμης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

39. Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

40. Έγκριση μελέτης με τίτλο: Βελτίωση προσβασιμότητας στην περιοχή παρέμβασης – Οδός Ολύμπου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

41. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στον Ταϊγανίδη Αλέξανδρο του Γεωργίου.

Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

42. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στον Ταϊγανίδη Ευστάθιο του Γεωργίου.

Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

43. Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης: Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού χρήσης 2018.

Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.

44. Χορήγηση οικονομικού Βοηθήματος γάμου σε άπορα κορίτσια από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ι. και Γ. Μικρού για τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018..

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

45. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις
 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

   
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

   

 

Μοιραστείτε την είδηση