Την Τετάρτη 28 Ιουνίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

5 Min Read
 

Tην Τετάρτη 28 Ιουνίου και ώρα 8.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στο Κοβεντάρειο, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

 
1.   Εξέταση Πρακτικού με αριθμό 1/21-03-2017 της Επιτροπής Ονομασίας Οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων και Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

2.   Εξέταση Πρακτικού με αριθμό 2/17-05-2017 της Επιτροπής Ονομασίας Οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων και Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

3.   Έγκριση της αριθμ. 23/2017 Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης που αφορά «Έγκριση Ισολογισμού 2016»

Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

4.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων στην περιοχή «Ηπειρώτικα» Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5.   Συγκρότηση Επιτροπών: α) Χαρακτηρισμού εδαφών και β) Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα».

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

6.   Συγκρότηση Επιτροπών: α) Χαρακτηρισμού εδαφών και β) Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Εσωτερική Οδοποιία Οικισμού Νέας Ποντοκώμης».

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

7.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κέντρο ΕΚΑΒ Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.   Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής διαφόρων έργων του Δήμου Κοζάνης (Ν.4257/2014 και Ν.4412/2016).

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργου: Επισκευές Δ.Ε. Ελλησπόντου – Υψηλάντη – Αιανής – Ελίμειας.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10. Έγκριση ανάθεσης μελέτης με τίτλο: Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης δεκατεσσάρων (14) σχολικών κτηρίων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12. Έγκριση λύσης της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Βαλταδώρων 2 στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13. Έγκριση λύσης της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων α) Δημοτικής Κοινότητας Αιανής, β) Τοπικής Κοινότητας Χρωμίου, του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15. Έγκριση και δέσμευση διαφόρων πιστώσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

16. Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Βαλταδώρων 2 στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

17. Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών – Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων διαφόρων ποσών – Διαγραφές οφειλετών,

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

18. Εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης εμβ. 2.000,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

19. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου παραδοσιακού νερόμυλου Λευκοπηγής στον Ε.Μ.Α.Σ. «Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής» για μουσική εκδήλωση

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

20. Αναμόρφωση – τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2017

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

21. Έγκριση και δέσμευση διαφόρων πιστώσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

22. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 23189/23.05.2017 αίτησης των α) κ. Καραστέργιου Κατίνας του Στεργίου & β) κ. Μαντζιάρη Στέλλας του Φωτίου, για καθορισμό τιμής μονάδος ρυμοτομούμενης έκτασης Ε=463,07 τ.μ. που οφείλεται από το Δήμο στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 030701 στο Ο.Τ. 914Α σύμφωνα με την αριθμ. 6/1990 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «ΞΕΝΙΑ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ».

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

23. Τροποποίηση της αριθμ. 416/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά «Ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ. της Σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

24. Χωροθέτηση – μίσθωση χώρου – κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εμποροπανήγυρης «ΝΙΑΗΜΕΡΟΥ» στην πόλη της Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

25. Χορήγηση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών.

Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

26. Έγκριση της αριθμ. 102/2017 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Τέλη σύνδεσης με δίκτυο Αποχέτευσης»

Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ

27. Εξέταση Πρακτικού Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για παραχώρησης της χρήσης χώρων στο 19ο Δημοτικό Σχολείο και στο Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Κοίλων.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

 

 

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση