Τίνος είναι το κρούσμα;

1 Min Read

Είναι ανθρώπινο και αναμενόμενο να μας επηρεάζουν διαφορετικά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω και δίπλα μας και αυτά με τα οποία μπορούμε να ταυτιστούμε. Στο πλαίσιο αυτό, ένα κρούσμα ή ένας θάνατος από κορωνοϊό βαραίνει διαφορετικά αν συμβαίνει στο διπλανό χωριό ή σε άλλη χώρα.
Οι δημοσιογράφοι και τα μέσα γνωρίζουμε αυτή τη λειτουργία καλά και με βάση αυτή επιλέγουμε και παρουσιάζουμε τα θέματα. Σε κάποιες περιπτώσεις, όμως, οι επιλογές αυτές ωθούν σε “στιγματισμό” συγκεκριμένων ανθρώπων και επιβάρυνση της ψυχολογικής τους κατάστασης.
Στην κάλυψη του κορωνοϊού αυτό έγινε από την αρχή και γίνεται συστηματικά έως τώρα. Τα θετικά κρούσματα μπαίνουν στο επίκεντρο και “φωτογραφίζονται”. Που εξυπηρετεί, όμως, κάτι τέτοιο και τι νόημα έχει η αναζήτηση της ταυτότητάς τους;.
Ό,τι έχει να κάνει με την ιχνηλάτηση και άλλες λεπτομέρειες είναι αποκλειστικά υπόθεση των γιατρών. Τα υπόλοιπα ανήκουν στη σφαίρα του κουτσομπολιού και δεν βοηθούν πουθενά.

Μοιραστείτε την είδηση