Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική» ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

0 Min Read

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας
προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 4620/τ. Β ́/13-12-2019)
με τίτλο:
«Λογιστική και Ελεγκτική»
«MSc in Accounling and Audiling»

για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://mle.uowm

Μοιραστείτε την είδηση