Το ΑΠΘ «αναλαμβάνει» την Υψηλή Γέφυρα Σερβίων

4 Min Read

Προχωρά στο επόμενο στάδιο η διαδικασία αναζήτησης ολοκληρωμένης παρέμβασης στην γέφυρα

Με στόχο την διεύρυνση επιστημονικών μεθόδων αποκατάστασης της συνολικής γεωμετρίας της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προχωρά στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με αντικείμενο «Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για θέματα λειτουργίας και δομικής ασφάλειας της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων (ΥΓΣ) και υποστήριξη όλων των ενεργειών που αφορούν την υψηλή Γέφυρα Σερβίων έως και την εκπόνηση της μελέτης δομικής και λειτουργικής αναβάθμισης της». Πρόκειται για το επόμενο στάδιο των απαιτητικών εργασιών που είχαν ξεκινήσει από το ΑΠΘ και την Εγνατία Οδό, με προϋπολογισμό 150 χιλιάδες ευρώ.

Η απόφαση για την έγκριση της σύμβασης «πέρασε» από την Περιφερειακή Επιτροπή και πλέον ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Κωνσταντίνος Κατάκαλος, ξεκινά την διαδικασία για να καταλήξει να δώσει τις κατευθύνσεις για το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να γίνει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στην γέφυρα.

Σύμφωνα με την απόφαση «με βάση το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα και τα παραδοτέα που θα προκύψουν από την εκτέλεση αυτού, θα προχωρήσει στη διερεύνηση επιστημονικών μεθόδων αποκατάστασης της συνολικής γεωμετρίας της γέφυρας, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο με εφαρμογή state-of-art μεθοδολογιών (στα πλαίσια των σύγχρονων μεθόδων της τέχνης και της επιστήμης)». Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης των ερευνητικών εργασιών, είναι 30 μήνες, Κατά την διάρκεια των 30 μηνών, κατά τους οποίους θα απασχοληθούν τέσσερις Πολιτικοί Μηχανικοί. Θα συνεχισθεί η συνεργασία σε θέματα επιθεώρησης, δομικής αξιολόγησης και τεχνικής επισκόπησης μελέτης με τον Δρ. Πολιτικό Μηχανικό Παναγιώτη Πανέτσο, βασικό συντελεστή των μέχρι σήμερα υποστηρικτικών εργασιών της Περιφέρειας σε θέματα ελέγχου και αξιολόγησης της ΥΓΣ αλλά και εν γένει των γεφυρών της Περιφέρειας.

Γκοβεδάρος: Πρώτη προτεραιότητα η γέφυρα Σερβίων

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Χάρης Γκοβεδάρος ανέφερε:

«Από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων μου με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη, θέσαμε ως πρώτη προτεραιότητα τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για θέματα λειτουργίας και δομικής ασφάλειας της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων και την υποστήριξη όλων των ενεργειών που αφορούν αυτή, έως και την εκκίνηση των εργασιών συνολικής ενίσχυσης και αναβάθμισής της.

Επί της ουσίας το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και οι Επιστημονικοί υπεύθυνοι θα έχουν την εποπτεία της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων ασκώντας καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου, αφού πρόκειται για ένα αντικείμενο που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις τις οποίες δε δύναται να παράσχει το επιστημονικό προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ούτε να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη παρέμβασης.

Κάθε ενέργεια ή παρέμβαση που θα σχετίζεται με τη γέφυρα θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών υπεύθυνων και βάση των υποχρεώσεων της προγραμματικής σύμβασης.

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης».

Μοιραστείτε την είδηση