Το χρονικό της παράτυπης πρόσληψης του νέου αρχιμουσικού της Δημοτικής Φιλαρμονικής Κοζάνης “Πανδώρα” κ. Νίκου Χρυσοχόου, του Γιάννη Τσακιρίδη Υποψήφιου αρχιμουσικού της Δημοτικής Φιλαρμονικής Κοζάνης «Πανδώρα»

4 Min Read
Είναι πλέον φανερό ότι η πρόσληψη του κ. Νίκου Χρυσοχόου, ως νέου αρχιμουσικού της Δημοτικής Φιλαρμονικής «Πανδώρα» Κοζάνης, μεθοδεύτηκε από τον ΟΑΠΝ και την πρόεδρό του Φανή Φτάκα… και αυτό προκύπτει από πολλά γεγονότα που δείχνουν και τις πραγματικές διαθέσεις αυτών των ανθρώπων της Διοίκησης του Οργανισμού.

1) Καταρχήν συγκροτήθηκε μια επιτροπή της οποίας ο πρόεδρός της κ. Τζούκας, μετείχε με την ιδιότητα ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης, την ίδια ώρα που είχε λήξει η σύμβασή του και ενώ θα έπρεπε να αντικατασταθεί από κάποιον άλλο αναπληρωματικό. Ο κ. Τζούκας παρόλο την δεδομένη στιγμή που σύνταξε το πρακτικό των αποτελεσμάτων δεν είχε την ιδιότητα του καλλιτεχνικού διευθυντή, βαθμολόγησε όλους τους υποψήφιους.
2) Συντάχθηκε πίνακας αποτελεσμάτων από την 3μελή επιτροπή, όπου στα προσόντα του κ. Χρυσοχόου προστέθηκαν πτυχία και διπλώματα που ήταν εκτός της προκήρυξης (πτυχίο βυζαντινής μουσικής, μεταπτυχιακό στην διεύθυνση από Ωδείο της Αμερικής (αμφίβολης αναγνώρισης από τον Δικατσά) και βέβαια του προσμετρήθηκε 16ετή ανύπαρκτη προϋπηρεσία και τον κατέταξαν ως ΤΕ Ωδειακής Εκπαίδευσης έναντι άλλων με σπουδές Ανώτατης Μουσικής Εκπαίδευσης. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν προσμετρήθηκε καθόλου στα επικουρικά προσόντα η καλλιτεχνική δραστηριότητα και το επίπεδο εκπαίδευσης (ΠΕ / ΤΕ /ΔΕ).
3) Την ένσταση που απέστειλα στον Οργανισμό και την 3μελή επιτροπή αξιολόγησης με αρ. πρωτ. 1475/26-9-2016 με στοιχεία που αναιρούσαν την προϋπηρεσία του κ. Χρυσοχόου καθώς και άλλες διαπιστώσεις ότι ο ίδιος προσλαμβανόταν μέσω «φωτογραφικών προσλήψεων» ως καθηγητής τρομπέτας στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και στη συνέχεια άτυπα λάμβανε και την διεύθυνση της φιλαρμονικής χωρίς να προσληφθεί ως αρχιμουσικός, δεν εξετάστηκε καθώς η πρόεδρός του κ. Φανή Φτάκα μου απάντησε μετά από 10 μέρες, δηλ. στις 6/10/2016, ότι «ενστάσεις επί της διαδικασίας δεν γίνονται , ακριβώς γιατί δεν προβλέπονται από το Π. Δ. 524/1980 βάση του οποίου γίνονται οι προσλήψεις» την ίδια ώρα που ο εν λόγω νόμος δεν προβλέπει να μην γίνονται προσλήψεις, στερώντας μου το δικαίωμα ως υποψηφίου να αμφισβητήσω τα προσόντα του κ. Χρυσοχόου.
4) Ο ΟΠΑΝ προσέλαβε τον κ. Χρυσοχόου ως αρχιμουσικό της φιλαρμονικής και η πρόεδρός του κ. Φτάκα στις 05/10/2016 τον κατέταξε ως διευθυντή ορχήστρας και χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης κατά παράνομο τρόπο: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%977%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%A8%CE%95-%CE%A3%CE%9F%CE%98?inline=true, χωρίς ο ίδιος να έχει τα προβλεπόμενα προσόντα για αυτές τις θέσεις και χωρίς η κατάταξή του να προέρχεται μέσω κάποιου διαγωνισμού που είχε λάβει μέρος. Προφανώς η κα. Φτάκα θέλησε να επιβραβεύσει τον κ. Χρυσοχόου για την αξιοσύνη και το ήθος και θέλησε με αυτό τον τρόπο να του δώσεις άλλες δύο θέσεις πλην της πραγματικής!
5) Επίσης από τον ΟΑΠΝ παραδέχτηκαν θέλοντας και μη ότι ο κ. Χρυσοχόου δεν διαθέτει προϋπηρεσία αρχιμουσικού μιας και στην ίδια παραπάνω απόφαση τον τοποθέτησαν στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 1 και χωρίς βαθμό κατάταξης,όπου τοποθετούνται όσοι δεν έχουν προϋπηρεσία.
 
Πλέον έχω κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες, ώστε όλες αυτές οι παραπάνω άδικες πράξεις εις βάρος μου να επιλυθούν. Ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Τα καλύτερα τώρα αρχίζουν.
 
Καστοριά, 11 Οκτωβρίου 2016
 
Ιωάννης Μ. Τσακιρίδης
Υποψήφιος αρχιμουσικός της Δημοτικής Φιλαρμονικής Κοζάνης «Πανδώρα»
Μοιραστείτε την είδηση