Το Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας συμβάλλει στην προώθηση της Βιοοικονομίας

5 Min Read

Η βιοενέργεια αποτελεί μέρος του ευρύτερου τομέα της Βιοοικονομίας, η οποία περιλαμβάνει την παραγωγή ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και τη μετατροπή αυτών των πόρων, απορριμμάτων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, όπως τρόφιμα, ζωοτροφές και γενικότερα προϊόντα και υπηρεσίες βιολογικής προέλευσης, καθώς και σε βιοενέργεια.
Με αυτή την έννοια, το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει και στηρίζει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της Βιοοικονομίας στη Δυτική Μακεδονία και στην Ελλάδα γενικότερα.
Στα πλαίσια αυτά, ο κ. Ιωάννης Φάλλας, Διευθυντής του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, συμμετείχε ως προσκεκλημένος στις εργασίες τόσο του Ευρωπαϊκού Πάνελ για τη Βιοοικονομία όσο και στο Συνέδριο της Ιταλικής Βιομηχανίας Βιοτεχνολογίας και Βιοοικονομίας.
Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Πάνελ για τη Βιοοικονομία, που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες στις 13 Οκτωβρίου 2017, δημιουργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ε&ΤΑ (DG RTD) με στόχο τη διαμόρφωση ενός Μανιφέστου για τη Βιοοικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Διευθυντής μας Ιωάννης Φάλλας αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο σε αυτό το πάνελ καλύπτοντας παράλληλα τον ευρύτερο τομέα της βιοενέργειας.
Το Μανιφέστο οικοδομήθηκε πάνω στο πρώτα συμπεράσματα της Ολλανδικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Μετά από πολλές συνεδριάσεις στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, το Πάνελ που περιλαμβάνει 29 εκπροσώπους φορέων και βιομηχανιών από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, κατέληξε στην τελική μορφή η οποία πρόκειται να οριστικοποιηθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.
Το Μανιφέστο αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που ενέχει η ανάπτυξη της βιοοικονομίας και επιδιώκει να εμπνεύσει προς αυτή την κατεύθυνση τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη, αλλά και συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιδιώκει επίσης να προκαλέσει ένα διάλογο στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις αγροτικές, παράκτιες και αστικές κοινότητες για τα θέματα που συνδέονται με την ανάπτυξη και ανάδειξη σε παγκόσμιο επίπεδο μιας ανθούσας Ευρωπαϊκής βιοοικονομίας, στα πλαίσια ενός διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού στον τομέα αυτό.
Το στρατηγικό αυτό κείμενο αναμένεται να επηρεάσει τις προτεραιότητες για Έρευνα και Καινοτομία σε έναν αριθμό από πολιτικές, όπως στην αναμόρφωση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοοικονομία, την Κυκλική Οικονομία, τις Έξυπνες Εξειδικεύσεις, την Κοινή Αγροτική Πολιτική και το 9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Αναμένεται επίσης να βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη αντίστοιχων πρωτοβουλιών για την ενσωμάτωση της Βιοοικονομίας στις Εθνικές, Περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές.
Το Μανιφέστο για τη Βιοοικονομία συνοδεύεται επίσης από συγκεκριμένες δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν από τα μέλη του Πάνελ και τα δίκτυά τους, καθώς και από την κοινωνία γενικότερα, ώστε να συνεισφέρουν στη μετάβαση προς μια Βιοοικονομία για την Ευρώπη.
Το τελικό κείμενο του Μανιφέστο πρόκειται να παρουσιαστεί από τα μέλη του Πάνελ στον Ευρωπαίο Επίτροπο Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας, Carlos Moedas σε μια ειδική συνεδρίαση στις Βρυξέλλες το Νοέμβριο 2017.
Παράλληλα, η συμμετοχή στο Ιταλικό Φόρουμ Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας και Βιοοικονομίας IFIB 2017, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 5 και 6 Οκτωβρίου, υπό τη διοργάνωση της ASSOBIOTEC (Ιταλικός Σύνδεσμος για την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας), της InnovHub- SSI, του Ιταλικό Cluster για την Πράσινη Χημεία και της Lazio Innova, έδωσε μια ευκαιρία για την παρουσίαση και προβολή των στόχων και έργων του CluBE σε ένα Ιταλικό κατά κύριο λόγο, αλλά και Μεσογειακό και παγκόσμιο κοινό που συμμετείχε στις εργασίες του Φόρουμ.
Ο γενικός στόχος του Φόρουμ είναι η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας και της βιοοικονομίας στην Ιταλία και γενικότερα στην Ευρωμεσογειακή περιοχή και οργανώνεται σε επιμέρους πάνελς, όπως: κυκλική οικονομία, ενέργεια και βιο-διυλιστήρια, αγρο-διατροφή, επιστήμες ζωής, πολιτικές βιοτεχνολογίας και βιοοικονομίας, βιομηχανίες προϊόντων βιολογικής προέλευσης
Παράλληλα, ο κ. Φάλλας συμμετείχε σε «ένας προς έναν» (B2B) συναντήσεις με φορείς και επιχειρήσεις που ζήτησαν προκαθορισμένα ραντεβού και απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Cluster, εντοπίζοντας πιθανά πεδία συνεργασίας με αρκετούς από αυτούς.
Συνολικά από το φόρουμ και τις επιμέρους συναντήσεις επιβεβαιώθηκε η αναγκαιότητα αλλά και η δυνατότητα τόσο για την ανάπτυξη της βιοοικονομίας και βιοτεχνολογίας, όσο και για την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ Clusters στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και γενικότερα σε διεθνές επίπεδο, είτε μεταξύ των ίδιων των clusters, είτε και μεταξύ των μελών αυτών, προσφέροντας έτσι πολύτιμες υπηρεσίες στους φορείς και τις επιχειρήσεις που τα απαρτίζουν.

Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας
Ιωάννης Φάλλας
Διευθυντής Νικόλαος Ντάβος
Διαχειριστής
www.clube.gr
[email protected]
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
24610 – 53560, 562

Μοιραστείτε την είδηση