Τον Δήμο Κοζάνης «δείχνει» ο Περιφερειάρχης ως υπεύθυνο για την απόρριψη της χρηματοδότησης του κτιρίου της «Ηλιαχτίδας»- Δέσμευση για νέα πρόσκληση

4 Min Read

Το Δήμο Κοζάνης «δείχνει» ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης ως υπεύθυνο για την απόρριψη της χρηματοδότησης των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Δομής Στήριξης Ατόμων με νοητική στέρηση και πολλάπλές αναπηρίες (Ηλιαχτίδα) απαντώντας ουσιαστικά σε όσα του καταλογίστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης αλλά και σε ανακοίνωση της «Ηλιαχτίδας».

Ο κ. Κασαπίδης σε επιστολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο  Κοζάνης κάνει  λόγο για αδυναμίες του φακέλου που υποβλήθηκε ενώ δηλώνει πως θα είναι αρωγός στην επανυποβολή του έργου σε νέα πρόσκληση που δεσμεύεται να εκδοθεί.

- Advertisement -

Αρχικά στην επιστολή ο κ. Κασαπίδης αναφέρει πως ενώ η πρόσκληση της Διαχειριστικής ήταν ανοιχτή από 18-5-2020 έως 31-8-2020 δεν υπήρχε καμία πρόταση από το Δήμο για αυτό και δόθηκε παράταση μέχρι τις 20-10-2020  με το Δήμο Κοζάνης να καταθέτει στις 2-10-2020  πρόταση χρηματοδότησης (ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΟΠΣ) με τίτλο «Κτιριακές εγκαταστάσεις Δομών Στήριξης Ατόμων με νοητική στέρηση και πολλαπλές αναπηρίες στη ΖΕΠ του Δήμου Κοζάνης».

Οι λόγοι της απόρριψης σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη

Στην επιστολή αναγράφονται και οι λόγοι της απόρριψης που είναι:

Κατά την αξιολόγηση της πρότασης του Α’ σταδίου όπου διενεργείται ο «έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης» η πρόταση βρέθηκε να μη έχει την απαιτούμενη πληρότητα δεδομένου ότι δεν είχε προσκομιστεί στα δικαιολογητικά της πρότασης, μεταξύ άλλων και έγκριση σκοπιμότητας για ίδρυση ΣΥΔ (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης) όπως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία ήτοι το άρθρο 8 της ΚΥΑ αριθμ. Δ12/ΓΠοικ13107/283 ΦΕΚ Β 1160/2019)

Σημειώνεται ότι:

  1. Η έγκριση σκοπιμότητας σύμφωνα με την ΚΥΑ εκδίδεται από την «Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αφού προηγουμένως ο Δικαιούχος υποβάλει σχετικό φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δεν φαίνεται από τα στοιχεία της πρότασης ότι έχει κατατεθεί τέτοιος φάκελος).
  2. Η έγκριση σκοπιμότητας σύμφωνα με την ΚΥΑ είναι σε κάθε περίπτωση προαπαιτούμενο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
  3. Η έγκριση σκοπιμότητας (δεδομένου ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η δυνατότητα άρνησης έκδοση της από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας) ως βασικό και πρώτο βήμα για την έναρξη υλοποίησης ΣΥΔ αποτελεί βασικότατο εγκριτικό έγγραφο και για την αξιολόγηση της πληρότητας της πρότασης από την ΕΥΔ. Συμπληρωματικά ως προς την σπουδαιότητα της έγκρισης σκοπιμότητας αρκεί να αναφερθεί ότι σύμφωνα πάντα με την ΚΥΑ απαιτείται μεταξύ των άλλων και έκθεση βιωσιμότητας της δομής.
  4. Η απαίτηση της εφαρμογή του νομού είναι αυτόβουλη υποχρέωση του κάθε φορέα.
  5. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ σε κάθε ευκαιρία (τεχνική συνάντηση στην ΑΝΚΟ για τη συγκεκριμένη πρόταση, τηλεφωνικές επικοινωνίες) είχε επιστήσει την προσοχή του κάθε ενδιαφερομένου φορέα στην πιστή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας εν υποκειμένου στις σχετικές ΚΥΑ που αναφέρονται στις Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες αλλά και τυχόν τροποποιήσεις αυτών.
  6. Δεν γνωστοποιήθηκε ποτέ στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ ότι ο δικαιούχος δεν είχε διενεργήσει τη διαδικασία λήψης έγκριση σκοπιμότητας.
  7. Ο έλεγχος των προτάσεων διενεργείτε εφόσον εκπνεύσει η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης.

 

Μοιραστείτε την είδηση