Το Επιχειρησιακό σχέδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νέας Βιβλιοθήκης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης- Tα έσοδα, τα έξοδα και οι προτεινόμενες νέες θέσεις εργασίας

7 Min Read

Το Επιχειρησιακό σχέδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νέας Βιβλιοθήκης Κοζάνης 2016-2019, ήταν ανάμεσα στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

Στόχος του Σχεδίου είναι η προετοιμασία της μεταφοράς καθώς και η οργάνωση και λειτουργία της ΚΔΒΚ στο Νέο Κτίριο με χρονικό ορίζοντα αναφοράς το διάστημα 2016 – 2019.

Η Νέα Βιβλιοθήκη

Η Νέα Βιβλιοθήκη θα στεγαστεί στον χώρο όπου βρίσκονταν οι αποθήκες της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Κοζάνης. Χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2007 – 2013 και ακολούθως από το αντίστοιχο πρόγραμμα 2014 – 2020 με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 15 εκ. € που αφορά την κατασκευή της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου – Εκθεσιακού Χώρου καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου κινητού εξοπλισμού των δύο κτιρίων, ενώ χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αντιστήριξης προήλθε και από το ΕΑΠ Ν. Κοζάνης 2011 – 2014.

Πρόκειται για ένα σύνθετο κτιριακό συγκρότημα που ξεπερνά τα 7.000 τ.μ. μαζί με τους εξωτερικούς χώρους, του οποίου οι κύριοι χώροι χρήσης ξεπερνούν τα 5.000 τ.μ. Ο σκοπός αυτής της νέας δομής είναι να αναδείξει το υφιστάμενο πολιτιστικό απόθεμα της Βιβλιοθήκης, να αναπτύξει νέες δραστηριότητες αλλά και ευρύτερα να αποτελέσει ένα πολιτιστικό ορόσημο στην πόλη της Κοζάνης και σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία.

Ειδικότερα στο  κτίριο της Βιβλιοθήκης και στους ενδιάμεσους κοινόχρηστους χώρους (έκτασης 4.000 και πλέον τ.μ.), προβλέπονται οι εξής χρήσεις:

κεντρικός χώρος βιβλιοθήκης (δανειστικό τμήμα, αναγνωστήριο, χώρος βιβλιοστασίων, χώρος καταλογογράφησης και επεξεργασίας υλικού)

χώρος υποδοχής (φουαγιέ, βεστιάριο, πωλητήριο)

καφέ

αίθουσα σεμιναρίων

αμφιθέατρο (140 θέσεων)

παιδική βιβλιοθήκη

εργαστήριο συντήρησης χαρτιού

εργαστήριο εικόνας

εργαστήριο ήχου

αίθουσα παλαιτύπων

αίθουσα συλλογών (Μητροπολίτου Διονυσίου, Φάνη Πάμπα)

αίθουσα αρχειακού υλικού

κέντρο πληροφορικής (media lab)

χώροι διοίκησης (γραφεία προσωπικού, διεύθυνσης, δημοσίων σχέσεων, αίθουσα συσκέψεων, λογιστήριο κτλ)

βοηθητικοί χώροι και χώροι υγιεινής

Στο  κτίριο του Μουσείου (περίπου 1.000 τ.μ.) αναπτύσσονται:

ο χώρος υποδοχής

η κεντρική έκθεση του Μουσείου

ο χώρος έκθεσης των ευεργετών

η αίθουσα περιοδικών εκθέσεων

βοηθητικοί χώροι

Επιπροσθέτως, στο κτίριο προβλέπεται υπόγειος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και αποθήκες στο Β’ υπόγειο με ειδικά διαμορφωμένη πρόσβαση επί της οδού Δεληβάνη.

Οι βασικές λειτουργίες της νέας βιβλιοθήκης:

Τεκμηρίωση –Καταλογογράφηση

Συντήρηση – Ψηφιοποίηση

Έρευνα – Εκπαίδευση – Υποτροφίες

Μουσείο – Χώρος Εκθέσεων

Εκδηλώσεις – Συνέδρια στο Μουσείο, στο Αμφιθέατρο και στους λοιπούς χώρους

Δημιουργικά και Ερευνητικά Εργαστήρια

Εκδόσεις

Παιδική Βιβλιοθήκη

Ανάπτυξη συλλογών – αρχείων και Δημιουργία νέων

Ανάδειξη του αποθέματος των πολιτιστικών υποδομών και δημιουργία δικτύο

Δικτύωση με άλλες βιβλιοθήκες και πολιτιστικές δομές

Προβολή – Προώθηση (Marketing, Πωλητήριο, Ανάπτυξη Κοινού)

 

Οι βασικές ανάγκες για τη λειτουργία της Νέας Βιβλιοθήκης αφορούν:

Νέα Οργανωτική και Διοικητική Δομή

Αύξηση προσωπικού

Αύξηση δαπανών

Αύξηση εσόδων

 

Το Ετήσιο Εκτιμώμενο Ετήσιο Κόστος της Νέας Βιβλιοθήκης ανέρχεται σε 670.000 € πλέον το Κόστος προσωπικού που θα προσληφθεί ή θα μετακινηθεί. Συνοψίζοντας για το ποσό αυτό: 

300.000 € αποτελούν την επιχορήγηση σήμερα του Δ. Κοζάνης και καλύπτουν τη σημερινή λειτουργία της ΚΔΒΚ (προσωπικό, λειτουργία Υπηρεσίας, βασικές λειτουργίες και δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης)

 175.000 € αποτελούν το κόστος λειτουργίας του Νέου Κτιρίου που πρέπει να καλυφθεί από την επιχορήγηση του Δ. Κοζάνης με αύξηση της Συστατικής Πράξης της ΚΔΒΚ, η οποία θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνει και το κόστος του προσωπικού που θα προσληφθεί ή θα μετακινηθεί στη Νέα Βιβλιοθήκη από τον Δ. Κοζάνης

195.000 € αποτελούν το κόστος περεταίρω ενίσχυσης των ήδη υφιστάμενων λειτουργιών και δραστηριοτήτων της ΚΔΒΚ καθώς και της ανάπτυξης νέων αξιοποιώντας τις υποδομές και τις δυνατότητες του Νέου Κτιρίου που θα πρέπει να καλυφθούν από άλλες πηγές εσόδων, όπως κυρίως οι εντάξεις σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και ακολούθως οι Δωρεές και οι Χορηγίες, παράλληλα με τα έσοδα που θα προκύπτουν από τιμολογημένες υπηρεσίες και προϊόντα της ΚΔΒΚ.

 

Αύξηση Εσόδων 

Τα αυξημένα κόστη λειτουργίας και δραστηριοτήτων της Νέας Βιβλιοθήκης που προαναφέρθηκαν οδηγούν στην ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού της ΚΔΒΚ και κατά συνέπεια στην ανάγκη αύξησης των εσόδων της μέσα από:

Αύξηση της επιχορήγησης του Δ. Κοζάνης

Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων από Χρηματοδοτικά Μέσα και Προγράμματα Εθνικά (π.χ. ΠΕΠ 20014 – 2020, ΕΑΠ 2012 – 2016 κ.ά.) και Ευρωπαϊκά

Δωρεές

Χορηγίες

Τιμολογημένες υπηρεσίες και προϊόντα (π.χ. εισιτήρια εκδηλώσεων, πωλήσεις προϊόντων, διάθεση χώρων κ. ά), όπως θα καθοριστούν στον αναμορφωμένο ΕΚΛ

Αίτηση πρόσληψης τακτικού προσωπικού 

Η Εγκύκλιος με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης δίνει τη δυνατότητα στην ΚΔΒΚ να αιτηθεί την πρόσληψη έως και 10 ατόμων τακτικού προσωπικού, μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ διαφόρων ειδικοτήτων, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων υποστελέχωσής της.

Η ΚΔΒΚ έχει τη δυνατότητα σε συνεργασία με τον Δ. Κοζάνης και ειδικότερα με την Οικονομική Υπηρεσία, με βάση τις προϋποθέσεις που θέτει η ανωτέρω Εγκύκλιος, να αιτηθεί την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με τον σημερινό ΟΕΥ της Πρέπει να τονιστεί ότι αιτούμενες για πρόσληψη ειδικότητες θα πρέπει να καλύπτουν και ανάγκες των θέσεων εργασίας που ενδεικτικά περιγράφηκαν στο πλαίσιο αναμόρφωσης του ΟΕΥ, σύμφωνα με τα προηγούμενα

Συνοπτικά το αίτημα αφορά την πρόσληψη των ακόλουθων ειδικοτήτων:

5 Βιβλιοθηκονόμων (3 ΠΕ και 2 ΤΕ),

1 ΤΕ Πληροφορικής

1 ΤΕ Διοικητικών

1 ΤΕ Λογιστών

1 ΠΕ Ιστορικών ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

1 ΤΕ Γραφικών Τεχνών

Τροποποίηση συστατικής πράξης

Η τροποποίηση της Συστατικής Πράξης θα πρέπει να συμπεριλάβει στον σκοπό της ΚΔΒΚ όλες εκείνες τις δραστηριότητες που πρόκειται να αναπτύξει η Νέα Βιβλιοθήκη, καθώς και τα μέσα εκπλήρωσής τους, σύμφωνα με τα προηγούμενα. Επίσης θα πρέπει να τροποποιήσει και την επιχορήγηση της ΚΔΒΚ από τον Δ. Κοζάνης, όπως αυτή βασίζεται στον καθορισμό των αναγκών σε κόστος προσωπικού, βασικών λειτουργικών δαπανών και λειτουργίας καθώς και των βασικών, απολύτως απαραίτητων, δραστηριοτήτων της Νέας Βιβλιοθήκης.

Μοιραστείτε την είδηση