Το Επιμελητήριο Κοζάνης ζήτησε με σειρά μέτρων που πρότεινε στα αρμόδια Υπουργεία άμεσα και γενναία μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών για την επανεκκίνηση της Οικονομίας.

7 Min Read

Το Επιμελητήριο Κοζάνης αφουγκραζόμενο τους προβληματισμούς των μελών του για την «επόμενη ημέρα» και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και τα αιτήματα, που του απέστειλαν οι επαγγελματο– βιοτεχνικοί και εμπορικοί Σύλλογοι και τα Σωματεία του Νομού, επεσήμανε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα,  με επιστολή του προς τα αρμόδια υπουργεία, την ανάγκη λήψης μιας σειράς άμεσων και γενναίων μέτρων   για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών για την επανεκκίνηση της Οικονομίας,  πολλά από τα οποία ήδη υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση και ανακοινώθηκαν.

Η επιστολή, που στάλθηκε με κύριους αποδέκτες τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κοινοποιήθηκε  στον Περιφερειάρχη ΠΔΜ και στους Βουλευτές Π.Ε, Κοζάνης έχει ως εξής:

- Advertisement -

«Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Μετά την επιτυχή αντιμετώπιση από την Ελληνική Κυβέρνηση και το Κράτος της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε και στη χώρα μας η πανδημία του Κορωνοϊού, θα πρέπει και το  σχέδιο επανεκκίνησης της οικονομίας και επιστροφής στην κανονικότητα,  που θα αναπτύξουν  και θα υλοποιήσουν τα Υπουργεία σας,  να είναι εξ ίσου επιτυχημένο. Προς τούτο, θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα άμεσα και γενναία που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες για να σταθούν όρθιες/οι, στηρίζοντας την τοπική οικονομία, την απασχόληση και  την κοινή προσπάθεια για όσο γίνεται μικρότερα ποσοστά ύφεσης και συρρίκνωσης του ΑΕΠ της χώρας μας.

Με την πεποίθηση ότι οι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κοζάνης, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και τα αιτήματα των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Εμπορικών και Επαγγελματο –βιοτεχνικών Οργανώσεων των επιχειρήσεων– Μελών του, προκρίνει και προτείνει ως αναγκαία και απαραίτητα μέτρα που πρέπει να αποφασιστούν και να εφαρμοστούν στα πλαίσια του «Σχεδίου δράσης της Επόμενης Ημέρας», που σταδιακά ξεκινά από την 4η Μαΐου 2020, τα εξής:

-Την πλήρη κατάργηση του τέλους Επιτηδεύματος.

 

-Την Κατάργηση της προκαταβολής φόρου.

-Τη μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 16%.

-Τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση σε 13%.

-Τη μείωση του ΦΠΑ στον Τουρισμό σε 6%.

-Τη μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων από 24% σε 20% από 1ης/1/2020.

-Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών όλων των κατηγοριών.

-Την επιτάχυνση εξόφλησης των οφειλών του Δημοσίου, των ΟΤΑ,  κ.α.  Δημοσιών Οργανισμών και Ν.Π.Δ.Δ. προς τις επιχειρήσεις – προμηθευτές τους.

-Την παύση ως 31/12/2020 κάθε συμψηφισμού των προς είσπραξη εσόδων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο, με ληξιπρόθεσμες, βεβαιωμένες ή ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

-Την διαγραφή προσαυξήσεων σε πιθανές ρυθμίσεις προς το Δημόσιο και παράλληλα παροχή ασφαλιστικών, φορολογικών ενημεροτήτων για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

-Την επιδότηση των θέσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις. Συγκριμένα προτείνεται η επιδότηση κατά 100% για 12 μήνες, με έναρξη την 1 Ιουνίου 2020, των εργοδοτικών εισφορών από πόρους του ΕΣΠΑ, για κάθε εργαζόμενο μερικής ή πλήρους απασχόλησης, με ρήτρα διατήρησης κάθε επιδοτούμενης θέσης εργασίας για τους επόμενους 18 μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης .

-Την εξ ολοκλήρου Κάλυψη της μισθοδοσίας προσωπικού ως 31/12/2020  των πολύ μικρών επιχειρήσεων  με αντίστοιχη ανάπτυξη πολιτικής επιδότησης της εργασίας και όχι της ανεργίας , από αδιάθετους πόρους του ΕΣΠΑ για τη μείωση της ανεργίας.

-Την επιχορήγηση- ενίσχυση των επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης.

-Την προώθηση – ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για άμεση λειτουργία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας του Ταμείου Ανάπτυξης (ΤΑΔΥΜ).

-Τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε επιχειρήσεις με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με διετή τουλάχιστον περίοδο χάριτος.

-Την αξιοποίηση κονδυλίων από τα Περιφερειακά Αναπτυξιακά Προγράμματα προς όφελος των πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για τη δημιουργία e-shops

-Το πάγωμα των οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και Οργανισμούς αυτού (όπως ΕΦΚΑ) μέχρι το τέλος του Χρόνου.

-Την παράταση του χρόνου προστασίας της 1ης κατοικίας και σχεδιασμός πλαισίου προστασίας των δανειοληπτών 1ης κατοικίας που λόγω της κρίσης του Κορωνιού δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν ως το τέλος του έτους στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

-την επέκταση του μέτρου της έκπτωσης κατά 25% στην εμπρόθεσμη καταβολή ρυθμισμένων δόσεων προς Δ.Ο.Υ και άλλα Δημόσια Ταμεία από οφειλές ενεργών επιχειρήσεων και στις μη ενεργές που έχουν κλείσει, λόγω συνταξιοδότησης ή και λόγω της οικονομικής κρίσης και στην παράταση μέχρι τέλους του έτους της δυνατότητας εκπτωτικής εμπρόθεσμης καταβολής ρυθμισμένων σε δόσεων τέτοιων οφειλών.

-Την περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποπληρωμής των επιταγών .

-Την επιδότηση του ενοικίου κατά 40% των επιχειρήσεων που πλήττονται από την υποχρεωτική μείωση του τζίρου τους λόγω λειτουργίας τους με τους νομοθετικούς περιορισμούς που επιβάλλει η ανάγκη της προστασίας της υγείας των πολιτών .

– Το πάγωμα όλων των μισθωμάτων εν γένει όλων των καταστημάτων .

-Την αναστολή της δυνατότητας όλων των εταιριών Ενέργειας να προβαίνουν σε διακοπές ρευματοδότησης επιχειρήσεων έως το τέλος του έτους.

-Τον άμεσο σχεδιασμό και την υλοποίηση κλαδικών προγραμμάτων χρηματοδοτική ενίσχυσης από  τους πόρους του ΕΣΠΑ  για την κτηνοτροφία και τον πρωτογενή τομέα και για τη στοχευμένη διασύνδεσή τους με την μεταποίηση των αγροδιατροφικών προϊόντων.

 

Το Επιμελητήριο Κοζάνης και η Διοίκηση αυτού είναι στη διάθεσή σας για συγκεκριμενοποίηση των παραπάνω μέτρων, που προτείνουμε κατά προτεραιότητα και θα πρέπει άμεσα να αποφασιστούν, ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, Κυβέρνηση,  Πολιτεία και Παραγωγικοί Φορείς να παραμείνουμε σε εγρήγορση για λήψη και πρόσθετων μέτρων, όποτε αυτά απαιτούνται,  για την διάσωση των επιχειρήσεων από την νέα κρίση, τη διατήρηση της Υγείας όλων και την επιτυχημένη αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην επιχειρηματική και Οικονομική εν γένει ανάπτυξη της χώρας μας. Με Τιμή, Ο Πρόεδρος Του Επιμελητηρίου Κοζάνης Νικόλαος Σαρρής»

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση