Το έργο «Computer Power Goes Green» από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

2 Min Read

Στις 13 Δεκεμβρίου 2023 στο ξενοδοχείο Lingos στην Φλώρινα, υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Μετάβασης, Πράσινου Μετασχηματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας Στέργιου Κιάνα, διεξήχθη τελική εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Computer Power Goes Green» – «GO-GREEN».

Το έργο «GO-GREEN» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-B –  BALKAN – MEDITERRANEAN 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Περιβάλλον»  και είναι η πρώτη φορά που η ΠΔΜ συμμετέχει σε διακρατικό πρόγραμμα ως επικεφαλής εταίρος. 

- Advertisement -

Στο έργο περιλαμβάνονται δράσεις προώθησης της πράσινης ψηφιακής μετάβασης, μέσω της δημιουργίας παρατηρητηρίου για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης ψηφιακών υποδομών, εργαλείων αξιολόγησης, σχεδίων δράσης και πιλοτικών παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του έργου, έχουν δημιουργηθεί τρία Πράσινα Κέντρα Υπολογιστικής Ισχύος, ένα στο κτίριο των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ένα στο Νοσοκομείο Γρεβενών και ένα στο κτίριο των εστιών της Γεωπονικής Σχολής Δυτικής Μακεδονίας, μέσω των οποίων η εκλυόμενη θερμότητα από αυτά θα αξιοποιείται για  την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πέντε χώρες: Η Ελλάδα, με την ΠΔΜ ως επικεφαλής εταίρος και το ΤΕΕ, η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Βουλγαρία και η Κύπρος με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 6,5 εκ. ευρώ, από τα οποία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αντιστοιχούν σχεδόν 2,5 εκ. ευρώ.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα έργα που υλοποιήθηκαν από όλους τους εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με εκτεταμένη αναφορά στο έργο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Παρόντες ήταν όλες οι εταιρίες που συνεργάστηκαν και συνέβαλαν στην υλοποίηση του, αναλύοντας τις εργασίες που έγιναν τμηματικά.

Στην εποχή της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποδείχθηκε αρωγός δράσεων σύγχρονων τεχνολογιών, υποδομών και βέλτιστων  πρακτικών σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας, με την ελπίδα να έχει και στο μέλλον να επιδείξει ακόμα περισσότερα πράσινα έργα και να αποτελεί παράδειγμα καλών πρακτικών και για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Μοιραστείτε την είδηση