Το Γυμνάσιο Αιανής στη Δημοκρατία της Τσεχίας

3 Min Read

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης συνάντησης σχολικών μονάδων της Ευρώπης στο Kdyne της Δημοκρατίας της Τσεχίας, την περασμένη εβδομάδα, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2. Αντιπροσωπεία του Γυμνασίου Αιανής και του Γενικού Λυκείου Βελεστίνου Μαγνησίας εκπροσώπησε τη χώρα μας δίνοντας το παρόν με εργασίες μαθητών, δημιουργίες έργων και στοιχεία ερευνών.
Το σχολείο συμμετέχει σ’ ένα πολυμερές Project του Erasmus+ ΚΑ2 – Σχολική Εκπαίδευση, με τίτλο «My Europe, my Future, my Responsibility. Energy and sustainability» (Η Ευρώπη μου, το μέλλον μου, η ευθύνη μου. Ενέργεια και βιωσιμότητα), το οποίο αποτελεί μέρος της συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και υποστηρίζεται οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες εταίροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι η Ελλάδα με δύο σχολεία – το Γυμνάσιο Αιανής Κοζάνης και το Γενικό Λύκειο Βελεστίνου Μαγνησίας, η Ρουμανία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Τσεχία, και η Τουρκία και η χρονική διάρκεια είναι δύο έτη (2016 – 2018).
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενεργών Ευρωπαίων πολιτών με κίνητρα ευαισθητοποίησης για το μέλλον τους, έχοντας επίγνωση της περιβαλλοντικής ευθύνης. Οι μαθητές χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν ότι το μέλλον είναι στα χέρια τους και έχουν ως αποστολή τους την κινητοποίηση και άλλων, ώστε να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας για χάρη του τους δικού τους μέλλοντος αλλά και της Ευρώπης. Τα σχολεία από τις έξι χώρες αναπτύσσουν έναν κύκλο μάθησης σχετικό με τα θέματα της ενέργειας και της βιωσιμότητας πάνω στις πτυχές του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού, των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, της μεταφοράς και διανομής της, των τροφίμων και της διατροφής, της διαχείρισης των αποβλήτων και της ανακύκλωσης. Τον κύκλο αυτόν τον διδάσκονται σε σχέδια μαθημάτων που αναπτύσσει το πρόγραμμα, ενώ συνεργάζονται διασχολικά για τη διάδοσή του.
Στο πλαίσιο αυτής της Ευρωπαϊκής διασχολικής συνεργασίας, οι δύο πρώτες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία και στην Ελλάδα (και στις δύο περιοχές μας), το φθινόπωρο και την άνοιξη που μας πέρασαν αντίστοιχα, η τρίτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 5-10 Νοεμβρίου 2017 στη Δημοκρατία της Τσεχίας και η τέταρτη και τελευταία συνάντηση είναι προγραμματισμένη στην Καισάρεια της Τουρκίας τον ερχόμενο Απρίλιο.
Κύριος σκοπός του προγράμματος παραμένει η δυναμική του να μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στην Ευρώπη μέσω ανταλλαγής σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μιχάλης Παππάς
ΠΕ02 Φιλόλογος

Μοιραστείτε την είδηση