Το Κέντρο Περιβάλλοντος θα παρακολουθεί περιβαλλοντικά τους χώρους της ΔΙΑΔΥΜΑ

1 Min Read

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με αντικείμενο τις Εργαστηριακές Αναλύσεις και Αξιολόγηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης στους Χώρους Διαχείρισης Αποβλήτων της ΔΙΑΔΥΜΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Όπως ανέφερε η Πρόεδρος του Κέντρου Περιβάλλοντος κ. Μαρία Καρυπίδου οι μετρήσεις θα συμπεριλαμβάνουν την ποιότητα του αέρα, του εδάφος και τα νερά.
Το ύψος της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σε 42.000 ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Μοιραστείτε την είδηση